Tekniska problem med tidskriftsartiklar

Vårt artikelarkiv påverkas av ett tekniskt problem som gör att det för närvarande tyvärr inte går att se bilder i äldre tidskriftsartiklar. Vi jobbar på att lösa problemet, men tyvärr kan det ta lite tid innan bilderna är tillgängliga igen. 

Artiklarna i det nummer som är aktuellt för e-prenumeranter innehåller alla bilder.

Webbredaktionen

 

Den privata nätläkartjänsten KRY raggar patienter bland personer som inte behöver träffa en läkare med enda syftet att göra vinster på skattefinansierade pengar. I en oblyg annonskampanj har KRY annonserat efter personer med dagissjukdomar, höståkommor och förkylningar med erbjudande om att få träffa en läkare inom 30 minuter.

Detta är ett hån mot Hälso- och sjukvårdslagen. Den stadgar att den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården. Genom att rikta sig till personer med lättare åkommor använder KRY vårdens resurser som kassako och medverkar till att tränga undan de med störst behov av vård.

10904_01.jpg

Det är desto allvarligare då privata apotek köper in sig i nätläkarföretagen och ytterligare privatiserar vårdkedjan. Kronans apotek är delägare i Doktor.se, Apoteket Hjärtat äger drygt 40 procent av Min doktor, och KRY samarbetar med LloydsApotek. Samma företag kan därmed både föreskriva och leverera läkemedel. Överförskrivning av läkemedel, tveksamma behandlingar och ökad vårdkonsumtion för dem som minst behöver vård är uppenbara risker.

Det finns lagstiftning som hindrar läkare från att äga apotek, just för att garantera att läkaren inte ska ha egna ekonomiska intressen av att skriva ut läkemedel. Nu blir det fritt fram när apoteken äger nätläkartjänster.