Tekniska problem med tidskriftsartiklar

Vårt artikelarkiv påverkas av ett tekniskt problem som gör att det för närvarande tyvärr inte går att se bilder i äldre tidskriftsartiklar. Vi jobbar på att lösa problemet, men tyvärr kan det ta lite tid innan bilderna är tillgängliga igen. 

Artiklarna i det nummer som är aktuellt för e-prenumeranter innehåller alla bilder.

Webbredaktionen

 

En viktig förutsättning för den privata expansionen inom framför allt primärvården är det vårdval i kombination med etableringsfrihet för vårdföretag som alliansregeringen genomförde. Regeringens utredare Göran Stiernstedt som lämnat över betänkandet Ordning och reda i vården, är mycket besk i sin kritik av hur vårdvalet infördes.

Stiernstedt, som inte ifrågasätter principen om vårdval, konstaterar att beslutet bygger på en obegränsad valfrihet för patienterna (hela landet) och en obegränsad etableringsfrihet för företagen, något som är unikt för Sverige. Han pekar också på att vårdvalet introducerades i en primärvård med för lite resurser, mycket små inslag av nationell styrning, många målkonflikter och ersättningssystem med "snedvridande incitament". En ordentlig sågning av dagens vårdvalssystem.

10909_01.jpg

Och Stiernstedt är inte vem som helst inom det svenska vårdetablissemanget. Efter en lång karriär som läkare, sjukhusdirektör, biträdande landstingsdirektör och avdelningschef på SKL toppade Stiernstedt med att anförtros centrala utredningsuppdrag av både den nuvarande regeringen och den tidigare alliansregeringen. Hans kritik av hur vårdvalet infördes visar hur alliansregeringen prioriterade de privata vårdföretagens intressen före invånarnas rätt till god och jämlik vård.