Copyright problem med bilder

Merparten av bilderna i äldre tidskriftsartiklar är i karantän men artiklarna i det nummer som är aktuellt för e-prenumeranter innehåller alla bilder. Vi arbetar på detta och publicerar godkända bilder allteftersom. 

2/21 Landsbygd

Det stilla raseriet
Det handlar om ojämlika sjukvårdssystem, århundraden av brutna löften och resursexploatering. Men det handlar också om motstånd. Mot ohållbar gruvdrift i norr, snabbtåg i Italien och regional ojämlikhet. Flera artiklar gäller Norrland. Landsbygden är inte frånvarande söder om Gävle, men alla politiska landsbygdsfrågor ställs på sin spets i Norrland. När Gränna oroar sig för vad den potentiella gruvbrytningen ska göra för Vätterns vattenkvalité, har redan multinationella företag förgiftat mängder av sjöar norr om Sundsvall. Kampen om landsbygdens framtid fortsätter från Norr till Söder.

Bildtext

Ingen i Gaza vill att Gaza ska trenda på sociala medier. Alla vet att nyheter om Gaza är dåliga nyheter och att när den lilla landremsan, stor som en fjärdedel av Öland, uppmärksammas förebådar det alltid lidande och död. Den israeliska attacken på Gaza i maj var förväntad, det var ett led i en upptrappning i Östra Jerusalem, stormningen av Al-Aqsa-moskén och Hamas raketbeskjutningar. På ledarsidor fördömdes Hamas och världens ledare manade till lugn. Men när berättelsen begränsar sig till ett scenario som fokuserar på Hamas raketer och Israels bombmattor är det som att endast återge sjunde dagen i skapelseberättelsen, den lämnar oss med frågan om hur världen egentligen kom till.

Bildtext

Umeå mot Åsele - expansiva kuststäder mot avfolkade skogsbrukssamhällen. En omvandlad arbetarklass, kommunalpolitik dominerad av lokalpartier och en identitet bortom folkhemmet. När exploderar den norrländska krutdurken?

Bildtext

Det slutade i Sveriges största konkurs sedan Kreugerkraschen. 14 miljarder i obetalda skulder. Pajala hängde på och förlorade. En fattig avfolkningsbygd längst upp i östra Norrbotten har hela det ekonomiska systemet riggat emot sig. Hur vore det att gräva i berget med ett bredare hushållningstänkande? Det luktar pengar", sa Stefan Löfven och skrattade, och de andra höjdarna skrattade bredvid honom, där de stod inför pressuppbådet med varselvästar och bygghjälmar. Socialdemokraternas partiledare, som ännu inte var statsminister, hade en liten hög med järnmalmsslig i sin kupade hand - ett grovkornigt svart pulver som påminde om snus - och han såg lysande tider framför sig.

Bildtext

David Väyrynen (född 1983) från Hakkas, Gällivare kommun, är diversearbetare, fritidspolitiker och poet. Hans debut Marken (2017) handlar om människor i Malmfälten. Sovra gråberget bort är en del av ett pågående arbete som är tänkt att resultera i en väckelseföreställning.

Bildtext

Flyttlasspolitik och centralisering mötte starkt motstånd på 1960- och 70-talen. Men sedan krisen i början av 1990-talet har spärrarna släppt för växande regionala klyftor. För regioner och kommuner gäller att det är upp till var och en att marknadsföra sig. Protesterna tilltar på nytt.

Bildtext

Landsbygden har många platser för motstånd. En konfliktyta är en konkurrensutsatt och sönderbesparad sjukvård. Desirée Enlund, kulturgeograf vid Linköpings universitet, har undersökt politisk mobilisering och sjukvårdsaktivism på landsbygden.

Bildtext

Stora infrastruktursatsningar väntar i Sverige. Enligt regeringen och LO måste transportsystemet möta såväl företags och människors behov som klimatförändringarna. Det låter okontroversiellt: hur kan man vara emot ett tåg?  

Bildtext

Vi pratar kanske inte om Lagen om anställningsskydd varje dag på jobbet men vi pratar om den ökade känslan av otrygghet. Om pressade scheman, underbemanning och arbetsgivarens oändliga kreativitet när det kommer till att effektivisera och rationalisera. Vi som har jobbat länge upplever hur våra rättigheter trycks tillbaka år för år. Yngre arbetskamrater som kommer från ännu osäkrare jobb brukar däremot vara tacksamma över att vi fortfarande har heltidsanställningar, lön varje månad och fack och skyddsombud som syns och vågar säga ifrån. De vet vad en "moderniserad" arbetsrätt innebär - osäkra jobb, osäkra löner, oro.

Bildtext

Det finns denna längtan efter något annat.

Bildtext

Den kinesiska revolutionen 1949 är den största omvälvningen. Och det "amerikanska århundradet" som proklamerades på 1940-talet är snart över. Författaren Sture Källberg summerar förvecklingarna i världen sedan 1900-talets mitt. Många av dem har han sett på nära håll.

Bildtext

Sture Källberg, född 1928, är journalist och sedan 1950-talet författare till åtskilliga tidningsartiklar (bland annat för Ny Dag), reportageböcker, noveller och romaner. Farfadern var statare, och Källbergs far hade ett arrendejordbruk i Uppland där Sture arbetade heltid efter avslutad skolgång som 14-åring. Han lämnade bondlandet som 17-åring för städer och olika industrijobb, bland annat på Lindholmens varv och Eriksbergs varv i Göteborg. Han gick på folkhögskola i Danmark och skrev sina första texter på danska.

Bildtext

Världen är i uppror. Framför allt perioderna 2011-2014 och 2017-2018 präglades av stora strejk- och upprorsrörelser. Tyngdpunkten har förskjutits mot Asien. Peter Sundborg ställer samman fakta om 2000-talets massrörelser. Upprorsrörelser under 2000-talet har rört sig inom ett brett politiskt spektrum och haft ett otal syften och mål. Det är inte lätt att hitta en gemensam nämnare. Men det finns ett krav som återkommer och det är kravet på demokrati. I totalitära stater har kravet varit införandet av demokrati. I parlamentariska demokratier har kraven varit mer demokrati eller reell demokrati. Demonstranterna har krävt diktatorers avgång. I en rad fall har diktatorer också tvingats från makten. Det skedde under den arabiska våren 2011 och för något år sedan i Sudan. Det är inte alltid demokrati har införts.

Bildtext

Robert Nyberg, född 1956 är en svensk tecknare. Han är främst verksam som skämttecknare (där han ofta kritiserar högerpolitik) och illustratör.

Bildtext