Copyright problem med bilder

Merparten av bilderna i äldre tidskriftsartiklar är i karantän men artiklarna i det nummer som är aktuellt för e-prenumeranter innehåller alla bilder. Vi arbetar på detta och publicerar godkända bilder allteftersom. 

2/22 Musikens makt - Maktens musik

För vilka ändamål fungerar musiken? Placerar sig musiken i dag utanför allt vad historia och sociala förhållanden heter, för att likt muzak optimeras för att styra önskvärda beteenden i vardagens olika lägen? I det här temat försöker vi visa hur musiken – med sitt skapande, spridande, lyssnande – alltid är genomsyrad av historia och sociala förhållanden.

Bildtext

Skrämmande rapporter om fåglar som föll från himlen i Indien på grund av vätskebrist publicerades i västerländska medier under senvåren 2022. Indiska veterinärer var tvungna att mata fåglarna med multivitamintabletter och ge dem vatten att dricka. En mer dystopisk bild för tillståndet för världens klimat är svår att hitta. I Pakistan och Indien uppmättes temperaturer på uppemot 54 grader i maj månad. I huvudstaden Delhi tvingades byggnadsarbetaren Lata arbeta uttorkad flera dagar i 49 graders värme. Samtidigt drabbas nu Afrikas horn av en torka som är en av de allvarligaste i regionen på över femtio år. Den nittionio år gamla getbonden Abdullahi Abdi Wali måste fly från sina marker i sydöstra Etiopien sedan hans boskap dött i torkan. I Somalia riskerar 40 procent av en befolkning på nästan 16 miljoner att drabbas av akut hungersnöd om inte regnet snart börjar falla.

Bildtext

Året är 1960 i Berlin och Ella Fitzgerald berättar för publiken att hon som första kvinna ska framföra en populär låt. Det är Mack the Knife, långt tidigare skriven av Bertolt Brecht och Kurt Weill - och framförd av bland andra Weills fru Lotte Lenya. Låten är ett ledmotiv för huvudkaraktären MacHeath i Brechts Tolvskillingsoperan, en hänsynslös brottsling som strävar efter att komma sig upp och fortsätta sina affärer i ett kapitalistiskt samhälle där stöld och våld sker "ovan lagen" - bara man tillhör rätt klass.

Bildtext

Ingen musik är i sig revolutionär. Det som i dag låter upproriskt sugs upp av marknaden i morgon. Men i ett givet samhälleligt läge kan formförnyelse bära motstånd. Fredrik Lindblå dyker ned i jazzhistorien och ser hur frijazzen kom att besvära USA under kalla kriget. Jim Crow präglade USA ännu under 1940- och 50-talen. Det var en uppsättning lagar som instiftades 1876 med syfte att upprätthålla rassegregering. De innefattade inte bara konkreta bestämmelser riktade mot inhemska minoriteter, utan också mer allmänt hållna föreskrifter som möjliggjorde förföljelse.

Bildtext

Att marginaliserade grupper med kulturella medel omvandlar sin livserfarenhet till ett bättre liv är inget nytt. Vi har sett det hos arbetarförfattarna, jazz-, blues- och soulartister och nu senast hos rapparna. Men om det hos de tidigare grupperna fanns socialt medvetande och budskap, vad står dagens gangsterrappare för?

Bildtext

Majsa Allelin intervjuar kollektivet Punk Illegal som är tillbaka efter sju år.

Bildtext

Först ville Spotify sälja valfrihet. Nu erbjuds vi snarare friheten att inte behöva välja. Vi ska sjunka in i ett visst känsloläge. Det börjar likna neo-muzak.

Bildtext

Han vann nyligen en grammis i kategorin folkmusik för sitt solodebutalbum Diversity från 2021. En vecka senare släpper han sitt andra album, Love & Struggle. Fredrik Lindblå möter Ebo Krdum för ett samtal om musik, kolonialism och kampen för demokrati i Sudan.

Bildtext

USA är mycket mer än ett land som terroriserar tredje världen. Det är också ett land som hittar på ständigt nya sätt att plåga den egna befolkningen. Nu senast vill landets högsta domstol torpedera vanligt folks rätt att bestämma om de ska bli föräldrar eller inte.

Bildtext

Regeringens snabbt hoprafsade "utredning" inför ansökningen om Nato-medlemskap var som förväntat ett sammelsurium av flaggviftande självgodheter. Men en liten, hungrig imperialistmakt som Sverige har ibland svårt att dölja sina egentliga avsikter när bytet är inom sikte. Därför är det inte utan att logiken haltar när varningar om hur "den ryska ledningen visat att den är beredd att använda militärt våld för att nå sina politiska mål i länder även längre bort från Ryssland" varvas - utan några tecken på ironi - med ohämmat skryt om hur ett Natomedlemskap förväntas främja Sveriges kapacitet att spänna de militära musklerna i allt från det frostiga Arktis till det hetaste Sahara.

Bildtext

Kontrarevolutionära generaler och tänkare influerade av fascismen hyllas idag av statsledningen i Ryssland. Ukraina har en central plats i drömmar om en slavisk civilisation under rysk ledning.

Bildtext

Kriget i Tigray i norra Etiopien har, i skrivande stund, pågått i ett och ett halvt år. Under den tiden har omfattande krigsbrott rapporterats. Överlevande har vittnat om massakrer, våldtäkter, tortyr och försvinnanden, utförda av de stridande parterna. De mest systematiska attackerna har dock utförts antingen i den etiopiska regeringens namn eller med regeringens välsignelse.

Bildtext

I gällande världshistoria är Afrika en bisats. I själva verket hade kontinenten tidigt en central plats i utvecklingen av den globala kapitalistiska ekonomin. Slavhandeln sätter sina spår än idag, både som orsak till Afrikas fattigdom och som hinder för panafrikansk enighet. Lina Mohageb har läst Born in Blackness av Howard French.

Bildtext

Utopin har alltid varit en politisk fråga, ett märkligt öde för en litterär form." Så inleder den marxistiske litteraturvetaren Fredric Jameson sin bok Archaeologies of the Future (2007). Det är en bok som argumenterar för det politiska värdet i att återvända, om och om igen, till det utopiska. Men hur har egentligen förhållandet mellan politik och utopi sett ut genom historien?