Skrämmande rapporter om fåglar som föll från himlen i Indien på grund av vätskebrist publicerades i västerländska medier under senvåren 2022. Indiska veterinärer var tvungna att mata fåglarna med multivitamintabletter och ge dem vatten att dricka. En mer dystopisk bild för tillståndet för världens klimat är svår att hitta. I Pakistan och Indien uppmättes temperaturer på uppemot 54 grader i maj månad. I huvudstaden Delhi tvingades byggnadsarbetaren Lata arbeta uttorkad flera dagar i 49 graders värme. Samtidigt drabbas nu Afrikas horn av en torka som är en av de allvarligaste i regionen på över femtio år. Den nittionio år gamla getbonden Abdullahi Abdi Wali måste fly från sina marker i sydöstra Etiopien sedan hans boskap dött i torkan. I Somalia riskerar 40 procent av en befolkning på nästan 16 miljoner att drabbas av akut hungersnöd om inte regnet snart börjar falla.

Värmeböljan orsakar omfattande torka, och i vissa av de mest drabbade provinserna i Indien har avkastningen från veteproduktionen nästan halverats. Indien är en av världens största veteexportörer, men har nu stoppat all export av spannmål. Det sker samtidigt som Ryssland och Ukraina, som tillsammans står för en tredjedel av världens veteexport, befinner sig i krig. Detta skapar svallvågor genom hela den globala ekonomin, med ökade råvarupriser och prisökningar som följd. Inte minst för det redan hårt drabbade Östafrika, en av de största importörerna av ukrainskt vete.

119101_01.jpgBild: Robert Nyberg

Värmeböljan över södra halvklotet är dock bara början. När detta nummer publiceras har Sverige skickat in sin Nato-ansökan. De närmaste åren kommer den svenska staten, oavsett om Sverige går med i Nato eller ej, att snabbt och explosivt expandera sin försvarsmakt. Enligt Stockholm International Peace Research Institute spenderar världens stater årligen tre biljoner på sina försvar - en summa som för med sig död, imperialism, förtryck och ett enormt klimatavtryck. Ett militariserat Sverige kommer inte endast innebära stora ökningar av Sveriges koldioxidutsläpp och allvarlig miljöpåverkan på bland annat rennäringsområden i Norrland, där storskaliga Nato-övningar redan i dag bedrivs. Den ökade militariseringen av Sverige och Europa kan också ses som ett förstadium till en framtida instabilare och varmare värld. Ett nytt militariserat Fort Europa skyddat av Nato kommer att slåss om färre och färre naturresurser, med miljoner klimatflyktingar från globala syd som följd. Temperaturen jorden över fortsätter att stiga så länge nationer och företag obehindrat släpper ut enorma mängder koldioxid i atmosfären. De som drabbats hårdast är de som redan hamnat på botten.

Mest läst av skribenten

2/22 Musikens makt - Maktens musik

Category Image