Blir det världskrig eller har tredje världskriget redan börjat? Överstelöjtnant Joakim Paasikivi och andra fåtöljkrigare förbereder opinionen för svenskt deltagande. Fredssträvanden har blivit liktydigt med landsförräderi.

Efter den kuppartade anslutningen till Nato är det ingen tvekan om den svenska borgarklassens ambitioner: utan förbehåll ska vi anslutas till USA-imperialismens stormtrupper.

Ett win-win-projekt: en god affär för det svenska kapitalet, i synnerhet dess vapenindustri, och en hjälp för en stormakt som faktiskt behöver hjälp. USA är, trots att man ännu är den dominerande imperialistmakten, märkbart försvagat. Regionala stormakter som Kina och Ryssland utmanar ensamväldet.

VILKA ÄR DE antiimperialistiska uppgifterna i denna multipolära värld?

Vi ska värna folkrätten och staters rätt till oberoende, och vi ska vara solidariska med de folk som bekämpar imperialism, amerikansk eller annan.

120001_01.jpgBild: Svante Frebran Dost

Ett långsiktigt mål i Sverige är att återupprätta alliansfriheten. På kortare sikt gäller det att göra motstånd mot Natos och USA:s herravälde över den svenska krigsmakten. Vi bör motsätta oss stationering av utländsk trupp i Sverige, se till att kärnvapen inte utplaceras på svensk mark och motverka att svensk trupp deltar i strid utomlands.

KRING DESSA strävanden kan olika krafter förena sig: socialister, pacifister, vänner av ett starkt alliansfritt svenskt försvar och rörelser för solidaritet med stater och folk som försvarar sig mot imperialistiska angrepp.

I detta nummer av Clarte granskar vi krigsaktivismen och hämtar inspiration och lärdomar från en lång historia av fredsrörelser.

Kapitalismen framkallar krig. Ännu ett skäl att bli av med den.

2/24 Krigshets och fredsrörelse

Category Image