Den sjätte september 2023 dödades den palestinske poeten och litteraturprofessorn Refaat Alareer i ett israeliskt flygangrepp. Han är en av åtminstone hundra palestinska akademiker som har dödats de senaste sju månaderna, tillsammans med minst 5 000 studenter. Den sjuttonde januari 2024 sprängde den israeliska militären sönder Israa-universitetet i Gaza, efter att först ha ockuperat byggnaden och använt den som militärbas i flera veckor. Israa-universitetet var det sista av Gazas tolv universitet.

Så snart det blev tydligt att den israeliska staten reagerade på attacken den sjunde oktober genom urskillningslös kollektiv bestraffning formade studenter, personal och akademiker vid Uppsala universitet den autonoma gruppen Academics for Palestine, och anslöt sig därigenom till den internationella solidaritetsrörelsen mot brott mot mänskligheten och internationella lagar. Genom att varje vecka ordna protester, diskussioner, möten och teach-ins, formulerade vi en rad krav riktade mot universitetet, en institution som vi själva verkar i och som inte kan finnas utan oss. Vårt huvudsakliga krav var och är att universitetet ska avsluta alla samarbeten med israeliska universitet som är medskyldiga till brotten mot internationell rätt.

120009_01.jpgIllustration: Valentina Mazzarelli

VI KRÄVER OCKSÅ att universitet utökar och upprättar nya samarbeten med palestinska institutioner för att hjälpa till med återuppbyggandet av akademin i Gaza, och att universitetet gör ett uttalande som fördömer Israels brott mot humanitär rätt. Uppsala universitet har både skyldighet och möjlighet att uppfylla dessa krav. I mitten av maj var vi en av flera studentgrupper runtom i Sverige som tillsammans bestämde oss för att slå upp tältläger vid våra universitet tills våra krav uppfylls.

Universitetet svarade med vad som bara kan beskrivas som oärlig dialog, fördröjning, medvetna missförstånd, och felaktiga beskrivningar av våra krav. Vi menar att universitetet genom detta har undvikit sina lagliga och etiska skyldigheter. När vi har presenterat folkmordets fruktansvärda fakta, så har de svarat med att de visserligen försvarar vår "rätt att uttrycka en åsikt". Men eftersom universitetet har vägrat att ta ställning, och har försvarat sin passivitet med ursäkten att de måste skydda uppsalaakademikernas rätt att uttrycka olika åsikter, blir deras försvar för yttrandefriheten indirekt ett försvar för den som vill stötta folkmord, apartheid och "scholasticide". Och genom att hävda att de försvarar rätten att forma individuella internationella akademiska band - vilka aldrig har varit under hot - undviker universitetet att avbryta de institutionella avtal med israeliska universitet.

DESSUTOM HAR MAN hävdat att möjligheten för universitetet att uttala sig om internationell politik begränsas av vilken politisk ställning regeringen har tagit i olika frågor. Det är både ett mycket problematiskt och dessutom ett felaktigt uttalande. Om det vore sant skulle det innebära en förödande inskränkning av den akademiska friheten. Allt detta hade också varit mindre uppseendeväckande om det inte vore så att samma universitet i fråga om Rysslands krig mot Ukraina tog tydlig ställning mot ockupationen, klippte alla institutionella band med ryska universitet och erbjöd institutionellt och ekonomiskt stöd till ukrainska kollegor och studenter. Studenter och personal vid Uppsala universitet har slutit upp och tagit över de funktioner som universitetet försummat. Vi har kartlagt de institutionella samarbeten som finns med israeliska universitet och har lagt fram bevis för deras medskyldighet i den israeliska militärens operationer. Vi har organiserat platser för dialog och kunskapsutbyte. Vi har format solidaritetsband för att stötta palestinska akademiker och civila i Gaza och i Uppsala. Vi har tagit tydlig ställning mot folkmordet och alla former av diskriminering.

JUST NU SVARAR en rad europeiska universitet och rektorer på sina studenters krav. Men samtidigt som palestinska akademiska institutioner ligger i ruiner, är det tydligt att även Uppsala universitets uppdrag, och dess etiska och juridiska skyldigheter också ligger i spillror. Vi, dess personal och studenter, vet att det inte är tillräckligt att ha friheten att ha kunskap om och möjligheten att diskutera folkmordet. Vi kräver handling. Vi är här och vi kommer att fortsätta var här för att agera i solidaritet med Palestina och bygga bättre institutioner för vår gemensamma framtid.

Academics for Palestine är en grupp studenter, doktorander, forskare och professorer i Uppsala som motsätter sig bosättarkolonialism, apartheid och folkmord.

2/24 Krigshets och fredsrörelse

Category Image