2/97 Ras och religion

Detta är en äldre utgåva av tidningen Clarté som endast delvis publicerats på Internet.

EU-toppmötet i Amsterdam i juni inramades av polischocker, godtyckliga arresteringar och deportationer av fredliga demonstranter.

Vi står inför ett krig mellan kulturerna. Den västligt kristna civilisationen är hotad av konfucianismen och islam och dess snabbt växande folkstammar. Så ser den världsbild ut som professor Samuel P Huntington vill upphöja till statsideologi. Kampen om livsrum för det egna släktet ska förena Nordamerika och Västeuropa.

Vem är intelligent? Svaret tycks bero på styrkeförhållandena mellan klasserna. Imperialister har kunnat belägga att underkuvade folk är mindre begåvade. Den amerikanska Bellkurvan ska visa dumheten hos den svarta underklassen. I Sverige börjar nu klasskillnaderna bli så stora att forskare hävdar att en fjärdedel saknar genetiska förutsättningar att klara skolan. Hans Isaksson granskar intelligensmätningarnas historia.

Vad är en arbetarskrivare? Så här berättar Annika Engström från Luleå om sig själv: "Lejontämjare var helt klart det enda yrket när jag var fem år. men i tvåan beslutade jag mig för att regissör var bättre. I tonåren var jag absolut säker på att bli författare. Jag blev fräsare."

Den moderna kapitalismen behöver en religion för den framgångsrike individen. Vad sägs om Jung? Daniel Ahl har läst Richard Nolls bok om Jung och hans rörelse.