Copyright problem med bilder

Merparten av bilderna i äldre tidskriftsartiklar är i karantän men artiklarna i det nummer som är aktuellt för e-prenumeranter innehåller alla bilder. Vi arbetar på detta och publicerar godkända bilder allteftersom. 

3/97 Klass och medvetande

Detta är en äldre utgåva av tidningen Clarté som endast delvis publicerats på Internet.

För inte alltför länge sedan kunde flitiga elever i svenska skolor i sin bredvidläsningslitteratur uppbyggas med betraktelser som denna:

Vi är på väg in i ett två tredjedelssamhälle där arbetarklassen krymper och medelklassen växer. Så låter den kanske vanligaste uppfattningen om de svenska samhällsklasserna. En galen verklighetsbeskrivning som kan bereda mark för fascism, menar författaren Mats Berggren när han skisserar en klassanalys av Sverige idag. I själva verket tillhör allt fler av oss arbetarklassen.

Vid en konferens i Davos i mars i år tog Samir Amin, den afrikanske ekonomen, och några likasinnade initiativet till ett internationellt forum, World Forum for Alternatives. Syftet är att på alla sätt stödja "icke marknadsinriktade sociala verksamheter för att återupprätta en samhällelig solidaritet", "upprättandet av demokratiska, handlingskraftiga, okorrumperade stater med stora befogenheter", "regionala grupperingar som ser till folkliga behov och ett mer jämlikt internationellt utbyte" samt att "demokratisera befintliga internationella organisationer".

Sovjets fall har fört med sig både öppnade arkiv och morgonluft för antikommunismen. Nyfunna dokument kommer därför nästan alltid att läsas så antisovjetiskt som möjligt. Ahlmark och Staffan Skott lämnar föga utrymme för kritisk källdiskussion. Katynmassakern, mordet på tusentals polska officerare under andra världskriget, ska här tjäna som exempel. Numera anses allmänt att mördarna var sovjetiska. Stefan Lindgren går igenom argumentationen utifrån en nyutkommen rysk bok. Frågetecknen står kvar.