4/97 Utopier | Krisen i Asien

Detta är en äldre utgåva av tidningen Clarté som i sin helhet publicerats på Internet.

Efter 45 år av instabilt vapenstillestånd och kapprustning i Korea har samtal om en varaktig fred inletts i Genve mellan USA, Nordkorea, Sydkorea och Kina. Men ännu är det ett gott stycke kvar till en fredsöverenskommelse.

Marxismen har kanske inte på hundra år varit så tillbakapressad. Just därför behöver vi skissera utopier med kvalitativt nya mål. Här följer ett första försök. Ulf Karlström är limnolog, verksam inom miljö- och naturvården, och har i snart trettio år deltagit i antiimperialistiskt arbete och kommunistiska diskussioner.

Valutaspekulanterna roffar. Miljoner sjunker ned i armod. Den ekonomiska krisen analyseras här av den kanadensiske ekonomen Michel Chossudovsky. Han förutspår djupnande elände och manar till samfälld kamp mot banker, aktiehandlare och internationella finansinstitut. Artikeln skrevs innan den sydkoreanska krisen blev akut.

Föreställningar om människans biologiska natur tar allt större plats i debatten. De blir slagträ i kampen för att befästa klasskillnader och diskriminering av etniska grupper och kvinnor. I detta sällskap har P.C. Jersild hamnat med sina senaste bok.

Hur argumenterar den postmodernistiska litteraturvetenskapen? Henrik Skrak gör en närläsning av en Stagneliusanalys av Horace Engdahl. Det blir ett veck i tiden och en desillusion som får det att mörkna på toaletten.

Det är inte i första hand utopier vi lider brist på utan strategier för en omvandling av det ekonomiska systemet. Det skriver den socialdemokratiske idédebattören Sven Ove Hansson i en kommentar till Ulf Karlströms artikel i detta nummer.

Vad ligger bakom debattartikeln "Låt marknaden ta över sjukvården" i DN 25/11-97, där undertecknarna pläderar för ett systemskifte i vården?

Korruption och sjunkande medellivslängd. Det kännetecknar det liberaliserade Ryssland. Sverige borde ta efter den ryska chockterapin, förklarar en av dess svenska utformare.

Marknadens optimala funktion förblir vårt övergripande mål. Det menar Hans Isaksson i följande artikel.

Hur ska klasskamp, demokrati och produktivkrafter vidareutvecklas i ett socialistiskt samhälle? Hur är förhållandet mellan parti och klass under socialismen? Mao Zedong och kretsen kring honom ställde avgörande frågor, men hur blev svaren? Anders Axelsson anmäler en ny antologi om Maos idéer.

Benny Andersson luftar gärna sin hatkärlek mot det revolutionära arvet. Men så länge han vill bilda front mot supermakten USA bör man inte vara alltför missbelåten, skriver Hans Isaksson i Clartés debatt om de mänskliga rättigheterna.