Copyright problem med bilder

Merparten av bilderna i äldre tidskriftsartiklar är i karantän men artiklarna i det nummer som är aktuellt för e-prenumeranter innehåller alla bilder. Vi arbetar på detta och publicerar godkända bilder allteftersom. 

2/98 Stalin och Hitler | Asienkrisen

Nu tävlar många debattörer om att avslöja övergreppen under Stalintiden. I en frenetisk "bodycount" räknas dödstalen upp. Men historien är fylld av samband som inte låter sig kvantifieras. Den som idag räknar interner måste komma till slutsatsen att USA är världens mest repressiva regim. Inkluderar vi ofödda barn närmar sig antalet offer för Jeltsinregimen antalet offer för Stalinterrorn. Kvantitativa jämförelser är vi benägna att acceptera dem när de motsvarar våra ideologiska föreställningar.

Nu iscensätts i hela västvärlden en ideologisk kampanj mot socialismen som går ut på att nazism och kommunism bygger i grunden på samma idéer. Men var inte nazismen och den marxistiska arbetarrörelsen varandras strategiska dödsfiender?

I detta Clarténummer diskuterar vi kommunismen och nazismen. Dessutom finns en analys av den ekonomiska utvecklingen i Asien.

USA arbetar målmedvetet på att försvaga FN och förvandla organisa-tionen till ett politiskt alibi för militära insatser under USA:s kontroll. Samtidigt blir Natos roll som instrument för militär dominans allt mer central.

Vad är den socialistiska visionen för 2000-talet? I Clarté nr 4/97 formulerade Ulf Karlstöm åtta punkter. Som kommentar har Tron Ögrim skickat oss sista kapitlet i sin bok Hilsen til en generasjon av kvikksölv (1997), som här återges något förkortat. Tron Ögrim har ända sedan 60-talet varit en ledande debattör i kretsarna kring det norska kommunistpartiet AKP(m-l). Han är också ett framträdande namn i norsk IT-debatt. Här är 13 punkter om informationssamhällets socialism.

Hur omfattande var de sovjetiska fånglägren? Hur många dog i dem? De öppnade arkiven från den upplösta Sovjetunionen möjliggör en seriös diskussion. Malena Rydberg refererar ett par artiklar ur den internationella historiska fackpressen.

Nazism och kommunism bygger i grunden på samma idéer. Det är en kärnpunkt i den stora ideologiska kampanjen mot socialismen som för närvarande iscensätts i hela västvärlden. Hur är det med likheterna? Hans Isaksson har läst en bok som är förbjuden i Sverige och jämfört med klassisk marxism.

Atomoffer till salu

En epok är förbi, det sydostasiatiska miraklet är slut. Walden Bello, en av de kunnigaste analytikerna av utvecklingen i Östasien, förklarar hur de asiatiska tigrarna tvingades på flykt. Artikeln, som är skriven i vintras, före Suhartos fall och den japanska finanskrisen, förebådar mycket av den pågående utvecklingen.

Virserum är ett av alla dessa små träindustrisamhällen i Småland som haft sin sedvanliga historia av uppgång och fall. Här finns fortfarande en gnutta charm från den tidigare tillvaron som köping men den centrala matbutiken är igenbommad medan en och annan specialbutik för elektronik eller prydnadsprylar verkar ha en kundkrets. Bara vid den fula ICA-baracken vid sidan av centrum är det lite kommers.

Far, gud, make, familj, nation, säkerhet, stabilitet, beskydd, fred, demokrati, familjeplanering, utveckling, mänskliga rättigheter, modernism eller postmodernism. Dessa femton ord används ständigt globalt såväl som lokalt av både förtryckare och förtryckta - de kan användas av vem som helst till vilka syften som helst - såväl Världsbanken, regimer eller motståndsrörelser. Att förhålla sig till orden, nagelfara dem ur alla vinklar, studera hur de används i praktiken, dess konsekvenser för maktlösa människor har varit livsuppgiften för den egyptiska författarinnan Nawal El Saadawi.

I en ny bok har Samir Amin sammanfört sju studier om hur kapitalismen administrerar - men aldrig i grunden kan lösa - kriserna som mänskligheten nu befinner sig. Marxismen måste förnyas praktiskt och teoretiskt - demokratin öppnar en möjlig väg.

Vad är den socialistiska visionen för 2000-talet? I Clarté nr 4/97 formulerade Ulf Karlstöm åtta punkter. Som kommentar har Tron Ögrim skickat oss sista kapitlet i sin bok Hilsen til en generasjon av kvikksölv (1997), som här återges något förkortat. Tron Ögrim har ända sedan 60-talet varit en ledande debattör i kretsarna kring det norska kommunistpartiet AKP(m-l). Han är också ett framträdande namn i norsk IT-debatt. Här är 13 punkter om informationssamhällets socialism.