3/98 Brecht

Bertold Brecht vägrade att uppträda som martyr. Han undvek den patetiska gesten. Den som lever i en smutsig och blodig tid får också smuts och blod på sina egna händer. Med tvetydigheten som vapen kunde Brecht ändå göra motstånd.

Brecht levde i en tid av förljugen känslosamhet. Sentimentaliteten utmynnade i fascismen. Då gällde det att i teatern främja det realistiska förnuftet.

Detta Clarténummer behandlar den ständigt aktuelle dramatikern och diktaren Bertold Brecht.

Har ett land rätt att utan krigsförklaring bomba ett annat land? Ja,USA har det. För den politiken står både regering och opposition i Sverige. När riksdagen 1991 beslöt att ansöka om svenskt medlemskap i EG, inskränkte Ingvar Carlsson i ett tal Sveriges neutralitet till "vårt närområde". Under hela nittiotalet har sedan neutraliteten urholkats efter hand. Steg för steg förs Sverige in i NATO.

Brecht vägrade att uppträda som martyr. Han undvek den patetiska gesten. Den som lever i en smutsig och blodig tid får också smuts och blod på sina egna händer. Med tvetydigheten som vapen kunde Brecht ändå göra motstånd.

Brecht levde i en tid av förljugen känslosamhet. Sentimentaliteten utmynnade i fascismen. Då gällde det att i teatern främja det realistiska förnuftet. Olle Josephson och Niklas Nåsander har intervjuat Carsten Palmær, dramatiker, och Stefan Böhm, regissör och chef på Uppsala stadsteater, om Brecht. Båda arbetade med Fria Proteatern på 1970- och 80-talet.

Hur resonerar Brecht? Läs denna till synes stillsamma text, ur Unpolitische Briefe (Opolitiska brev) från 1938. Begrunda sedan 1998: ropen på andliga värden i politiken, fixeringen vid nazismen som den absoluta ondskan, liberalismens otillräcklighet och idealismens blindhet.

Tretton punkter om informationsamhällets socialism formulerade Tron Ögrim i Clarté 2/98. Måttlös överskattning av informationsteknikens betydelse, lika måttlös underskattning av klasskampen och allmän medelklassidealism, är Henrik Skraks dom. En socialism inför 2000-talet måste ha andra utgångspunkter.

Ett urval av dikter:

Tack vare e-posten får jag ofta anonyma brev från personer som är förbannade på mina artiklar och böcker.

CLARTÉFÖRBUNDET

Minns ni hur det lät" Den globaliserade marknadsekonomin skulle föra oss in i ett tillstånd av evig tillväxt. The Economist skrev lyriskt om en miljard nya konsumenter i Asien och nobelprisen haglade över nyliberalerna vid Chicagouniversitetet. Det var då det.

Varning för kreationisterna! Med kristdemokraternas framgångar stärker de sin ställning i riksdagen. De bygger friskolor och kräver doktorandtjänster.

No text