4/98 Kapitalet & demokratin

När två framtidsforskare förordar en "minoritetsdemokrati" blir Mona Sahlin glad och upprymd. Majoritetsstyret är ett besvär för politiker och företagsledare när välfärdsinrättningarna avvecklas. I EU söker monopolkapitalen frigöra statsmakten från folkliga inflytelser. Strejkrätten är i fara och svenska arbetare trycks ned när arbetsmarknaden EU-anpassas. Kommer vi att få en uppdelning i "flexibla" och "överflödiga"?

I detta Clarténummer granskar vi vad som händer med demokratin när kapitalet regerar.

Euron har nu införts. Det är en förtryckets, fattigdomens och förnedringens valuta. Det internationella storkapitalet koncentrerar makten i hittills oanad utsträckning och styr direkt över den ekonomiska politiken i EMU-staterna.

Det västerländska samhället lider av ett överskott av demokrati. Så sammanfattade professor Samuel P Huntington från USA läget 1975. Idag är de styrande i full färd med att eliminera överskottet. Majoritetsprincipen, strejkrätt, yttrande- och tryckfrihet och andra rättigheter är till besvär när välfärdsinrättningarna avvecklas och monopolkapitalen breder ut sig.

När två framtidsforskare förordar en "minoritetsdemokrati" blir Mona Sahlin glad och upprymd. Majoritetsstyret är ett besvär för politiker och företagsledare när välfärdsinrättningarna avvecklas. I EU söker monopolkapitalen frigöra statsmakten från folkliga inflytelser.

Vad vet du om Lisa och Öbergutredningen? Avgörande angrepp mot fackliga rättigheter får inga stora rubriker idag. Martin Viredius, redaktör på Transportarbetaren, visar hur svenska arbetare trycks ned när arbetsmarknaden EU-anpassas.

Svante Öbergs utredning Medling och lönebildning (SOU 1998:141) är enligt Kurt Junesjö på LO:s rättsskydd det allvarligaste hotet mot strejkrätten sedan 1928.

Hösten 1993 begåvades landet med en ny ordvändning. "Arbetslösheten har strukturella orsaker", förklarade statsminister Carl Bildt på en presskonferens, och Svante Nycander på Dagens Nyheters ledarsida lät trycka frasen gång efter annan så att alla skulle förstå att nu hade rikslikarna kommit på något nytt.

Är vi på väg mot en ny form av totalitärt styre? Nicholas Busch, schweizisk journalist och samhällsdebattör, har läst den tyskamerikanska filosofen Hanna Arendts analys av totalitarismens uppkomst. Den lades fram på 50-talet. Nicholas Busch tillämpar Arendts analys på 90-talets samhällsutveckling och drar oroande slutsatser.

Det pågår ett långsamt, smygande folkmord i Irak, med USA-imperialismen som mördare.

I förstone flinade jag nästan på mig! Jenny Lindahl från Vänsterns Ungdomsförbund nämnde Lenins namn och stora politiska offentlighetsskälvan utbröt. Rikets kår av ideologer; journalister och politiker (också från v för övrigt) kallades ut. De krävde samhällsvärnande insatser. Ungdomen skulle skyddas mot Lenin.

Jag träffade Lenin på den stora internationella kongressen i Köpenhamn 1910. Men det blev, som nästan alltid vid sådana tillfällen, blott en flyktig bekantskap på vilken inget personligt omdöme kan byggas. Däremot talade min vän Camille Huysmans om Lenin och hans omdöme var av rätt blandad beskaffenhet. Motsättningarna mellan Lenin-gruppen och internationalens ledande personligheter voro redan då rätt starka.

Känn dig själv" löd inskriften som de sju vise enligt traditionen lät uppföra på Apollontemplet i Delfi. Det var deras fasta övertygelse att om man lärde känna sig själv då skulle man också lära känna världen. Så jag får väl börja där, med mig själv alltså.

Kan Rysslands väg bli Sveriges? Lär oss dagens Ryssland något om kapitalism och socialism? En sådan debatt ville Dagens Nyheters chefslösa kultursida inte ta. Här följer ett refuserat inlägg.

Massmedierna kan inte längre tiga om den kris som skakar Ryssland och Östeuropa. Men vilka är orsakerna? Och vilka utvägar är möjliga?