1/99 Kommunism & antikommunism

Enligt historikern Orlando Figes uppstod den ryska revolutionen i mötet mellan bönder, bolsjeviker och demokratins problem. De historiker som beskriver oktoberrevolutionen som en enkel statskupp glömmer både denna sociala revolution och att revolutionens fortsatta öde under dess första tio år avgjordes av massorna.

Rättslöshet, massmord och nästan avsiktliga svältkatastrofer. Så beskrivs Mao Zedongs Kina i dagens antikommunistiska kampanj. Få försvarar Mao. Få gör allsidiga bedömningar av det stora språnget i slutet av 50-talet eller kulturrevolutionen på 60-talet. Men var inte den kinesiska revolutionen ett av vårt århundrades stora och bestående framsteg?

I detta Clarténummer diskuterar vi om kommunism och antikommunism.

Det pågår för närvarande två slags dis-kussioner om Lenin och kommunis-men. Den ena är förklädd politik. Politiska syften och politiskt önsketänkande styr. På basis av nyupptäckta dokument från de ryska arkiven, där Lenin förespråkar terror, framställs han som en föregångare till Hitler.

Bönder, bolsjeviker och demokratins problem. I den trehörningen rör sig diskussionen i Orlando Figes stora bok om den ryska revolutionen, den kanske viktigaste revolutionshistorien sedan arkiven öppnades på nittiotalet. Här skulle ett seriöst meningsutbyte om Lenins historiska roll kunna börja. Benny Andersson refererar och kommenterar.

Rättslöshet, massmord och nästan avsiktliga svältkatastrofer. Så beskrivs Mao Zedongs Kina i dagens antikommunistiska kampanj. Få försvarar Mao. Få gör allsidiga bedömningar av det stora språnget i slutet av 50-talet eller kulturrevolutionen på 60-talet. Christer Lundgren gör ett försök att höja blicken. Han diskuterar uppgifterna i den nya antimaoistiska litteraturen och prövar samtidigt en helhetsvärdering av Kinas 1900-talshistoria.

När Margaret Thatcher blev Storbritanniens premiärminister 1979 var det naturligtvis ett resultat av sjuttiotalets ekonomiska och politiska kris, men det genomslag hon fick vore inte möjligt utan ett långsiktigt arbete för att övertyga de intellektuella.

Varför dessa förnyade antikommunistiska kampanjer? Bortom partitaktiska överväganden ser vi en liberal rörelse som förlorat sin folkliga grund och sakta går under. Där handelsintresset går in går det folkliga frisinnet ut.

KORANENS BUDSKAP

När Nato började bomba Jugoslavien tog det diplomatiska systemet för fred och säkerhet i Europa ännu ett steg mot sammanbrott. Samtidigt inleddes en massfördrivning kosovoalbanerna. Men historien är lång: hur har kriget blivit möjligt? Nils Andersson är publicist, bosatt i Paris; tidigare bodde han många år i Albanien. Här är hans analys.

Workfare, utstämpling och statistikfiffel med rasistiska undertoner. Fred Torssander, verksam i Alliansen för Arbete, gräver fram sanningen bakom arbetlöshetssiffrorna.

Bäste Georg Soros! Vi skriver till dig i en tid av förtvivlan. Vårt land är i beråd. Vi vet inte längre vart vi ska vända oss. Alla försäkrar dock att du inte bara är en ytterst framgångsrik affärsman utan också har ett hjärta av... ja, guld...

Ett demokratiskt socialistiskt samhälle har blivit enklare att förverkliga tack vare informationstekniken. Det är den bestämda slutsatsen av en systematisk genomgång av datorernas möjligheter. Samhället, företaget, konsumtionen - allt låter sig nu planeras och överblickas. Artikeln kan ses som en fortsättning på den diskussion om IT och socialismen som förts i Clarté 2 och 3/98.