2/99 Indiska vägval

År 2000 beräknas Indiens befolkning uppgå till en miljard människor. Nästan 75 procent bor på landsbygden och 68 procent av arbetskraften är beroende av jordbruket för sin försörjning. Den reformistiska, parlamentariska vänstern har hittills varit mest framgångsrik i Indien, och det finns ingen anledning för marxister att distansera sig från den praktiken.

Samtidigt tar skuldsatta bönder livet av sig. Andra tvingas lämna gård och hem, och i Bihar och Andhra Pradesh pågår blodiga strider mellan lantarbetare och godsägare.

I detta Clarténummer granskar vi några avgörande vägval Indien står inför.

Just nu håller Nato-länderna på att konsolidera sin ockupation av provinsen Kosovo, en del av den suveräna staten Jugoslavien. De gör det efter ett angreppskrig, som i allt väsentligt varit ett krig mot civilbefolkningen, inte mot militära mål. Ett krig som kulminerade med 78 dagars terrorbombningar för att tvinga landet till underkastelse.

Staden Kannur är ett traditionellt fäste för delstatens arbetarrörelse. Det kommunistiska partiet Communist Party of India-Marxist (CPI-M) och den närstående fackföreningsrörelsen Central India Trade Union (CITU) markerar sin närvaro med vajande röda fanor i de centrala gatukorsningarna.

Den reformistiska, parlamentariska vänstern har hittills varit mest framgångsrik i Indien, och det finns ingen anledning för marxister att distansera sig från den praktiken. Ulf Karlström presenterar basfakta om Indien de senaste årtiondena och värderar utvecklingen.

Skuldsatta bönder tar livet av sig. Andra tvingas lämna gård och hem, och i Bihar och Andhra Pradesh pågår blodiga strider mellan lantarbetare och godsägare. Mikael Nyberg förklarar hur den indiska landsbygden skakas av den globala kapitalismens krafter och hur de förtryckta söker en utväg hos de kommunistiska naxaliterna.

Delhi den 3 mars 1993. 350.000 bönder från hela Indien samlas till möte. De demonstrerar mot det förslag till avtal om världshandeln som lagts fram i GATT-förhandlingarna. De protesterar mot de rika ländernas försök att tvinga Indien och andra länder i tredje världen att skärpa sin lagstiftning till skydd för patent och andra så kallade intellektuella äganderätter.

Enbart tillgängligt via beställning!

Kriget mot Jugoslavien var ingen dumhet från Förenta staternas sida. Oförmågan att inse det är Västeuropas dumhet. Och inte dess enda, hävdar den engelske forskaren Peter Gowan.

Under midsommarhelgen hölls en stor konferens i London om konsekvenser av Natos krig mot Jugoslavien. Talare från antikrigsrörelsen i ett tiotal europeiska länder framträdde. Initiativtagare var den brittiska Committee for Peace in the Balkans, med parlamentsledamöterna Alice Mahon och Tony Benn som värdar. Christer Lundgren var där och lämnar här en rapport.

Svensk skolpolitik etablerar sig nu som kulturimperialismens redskap. Olle Josephson varnar för ett förslag från regeringen som hotar svenska språkets ställning i skolan.

Fyra miljardet kronor om året ska enligt en uppgörelse mellan regeringen och centern sparas i försvarets reguljära utgifter 2002-2004. Åtta miljarder av de inbesparade medlen utlovas till vården. Antalet armébrigader mer än halveras, kustbevakningen skärs ner och 9.000 anställda försvinner. Stora delar av landet kommer att lämnas utan militära förband.

Att kunskap är makt är inget kontroversiellt påstående. Mer kontroversiellt blir det kanske när man försöker sätta fingret på vem, eller vilka, som besitter makt av detta slag, och på hur makten utövas. Denna artikel handlar om en sådan maktfaktor: PR-industrin. Här granskas hur våra tankar styrs av det största av alla företag inom PR-industrin, Burson-Marsteller.

Den 4 februari sköts den 19-årige Amadou Diallo till döds utanför sin lägenhet i Bronx. Fyra civilklädda poliser avlossade 41 skott mot honom. 19 av dessa träffade. Efter dödsskjutningen började protester höras i New York. Först ut var radikala ledare för minoritetssamfundens organisationer. Diallo kom från Guinea, och många inom minoritetssamfunden menar att polisen systematiskt trakasserar dem som tillhör etniska minoriteter i jakten på brottslingar. Till och med New Yorks högertidning the Post, som inte direkt är känd för att göra gemensam sak med medborgarrättsaktivister, ansåg att någonting hade gått fel.

Nära Mahatma Gandhi Road, den stora affärsgatan i Bangalore i Indien, har Kentucky Fried Chicken öppnat en restaurang. Det är inte lätt att hitta ingången. En stor polisbuss är parkerad utanför och polismän håller vakt.