Copyright problem med bilder

Merparten av bilderna i äldre tidskriftsartiklar är i karantän men artiklarna i det nummer som är aktuellt för e-prenumeranter innehåller alla bilder. Vi arbetar på detta och publicerar godkända bilder allteftersom. 

3/99 Djurens rätt | Kriget om Balkan

Jugoslavien 1999: amerikansk imperialism och politisk ångest hos europeisk vänster. Dags att försvara noninterventionsprincipen?

Svenska folkrättsexperter och utrikesdepartementet överger nu folkrätten. Det aggressionsförbud som är en hörnsten för svensk säkerhet vill de ersätta med interventionsrätt av "humanitära skäl" för "demokratier".

Det finns starka skäl att vara kritisk till livsmedels- och i synnerhet köttindustrin. Steget till vegetarianism eller veganism ter sig förståeligt och inte särskilt stort. Radikala unga människor i djurrättsrörelsen har tänkt igenom sin sak noga. Vad säger du till veganen?

I detta Clarténummer granskar vi både kriget på Balkan och tar pulsen på djurrättsrörelsen.

Nazismen i dagens Sverige är en mycket svag politisk rörelse: kanske ett par tusen, främst marginaliserade unga män, uselt organiserade, sinsemellan splittrade. Men bland dem finns mördare. En fackföreningsman, syndikalisten Bjön Söderberg, har mördats på grund av sina fackliga aktiviteter. Något motstycke finns inte i svensk 1900-talshistoria. Nazistisk terror hör alltså till det svenska samhället.

Jugoslavien 1999: amerikansk imperialism och politisk ångest hos europeisk vänster. Kraftfullt försvar av noninterventionsprincipen är nu nödvändigt om vi ska kunna bekämpa amerikanska hegemonisträvanden. Henrik Skrak analyserar Jugoslavienkrigets orsaker och drar upp nya skiljelinjer för den antiimperialistiska rörelsen.

Svenska folkrättsexperter och utrikesdepartementet överger nu folkrätten. Det aggressionsförbud som är en hörnsten för svensk säkerhet vill de ersätta med interventionsrätt av "humanitära skäl" för "demokratier". Stefan Lindgren summerar en debatt i OBS-Kulturkvarten.

USA söker världsherravälde genom att slå sönder nationalstaterna. Den oheliga alliansen mellan internationella organisationer som världsbanken och frivilliga hjälporganisationer, s.k. NGOer, tjänar syftet, liksom vänsterns privatisering. Jugoslavien är ett ovanligt tydligt exempel. Det visar den amerikanska journalisten Diana Johnstone i en artikel som skrevs före vårens Jugoslavienkrig.

Är kapitalismen en följd av en naturlig strävan hos människan att köpa billigt och sälja dyrt? Ellen Meiksins Wood sättter denna populära tes i fråga i en nyutkommen bok. Bo G Nilsson finner hennes argument vara övertygande.

Vad säger du till veganen? Att djur inte kan känna lidande? Att djur inte har medvetande? Kan du skilja på ekosofi, utilitaristisk djurrätt och djurens egenvärde? Argumenten bör prövas. Radikala unga människor i djurrättsrörelsen har tänkt igenom sin sak noga. Deras åsikter måste tas på allvar. Så sker i denna artikel, den första av två.

Antikommunismen har alltid varit en större sak än det kalla kriget mot Sovjetunionen. Den engelska forskaren Frances Stonor Saunders har skrivit ett lärorikt och väldokumenterat verk i ämnet: Who Paid the Piper? The CIA and the Cultural Cold War.

Det sitter en lapp på insidan av toalettdörren: "Du vet att det finns anställda på den här arbetsplatsen som ger ut gratis mat till vänner och övrig personal! Vissa av er tror att det är er rättighet att få gratis mat. Glöm det! Det är stöld! Arbetsledarna har även informerat mig om vilka dessa personer är. Skärp Er! Jag kommer att hålla ögonen på Er!" Lite längre ner avslutas lappen (som antagligen är skriven av en av platsledarna eller av restaurangchefen): "Ni har 25% rabatt när Ni inte arbetar. Var glada för det!"

Bilden är ett omslag från tidningen Fondmagasinet som ges ut av Nordbanken kapitalförvaltning AB. Målgruppen är bankens aktiefondsparare.

Han poserar i fritidskofta i bohemisk ateljémiljö. I bakgrunden skymtar dukar av kvinnofigurer som för tankarna till den franske expressionisten Rouault. Blicken forcerad men munnen belåten. Detta är en kreatör som vet hur världen ska frälsas. Bilden föreställer Peppe Engberg - chefredaktör för affärstidningen Vision som ägs av IT-företaget Spray - och återfinns i den reaktionära tutt- och grabbtidningen Slitz novembernummer.