För tjugo år sedan startade USA och Storbritannien krig mot Afghanistan i det så kallade "globala kriget mot terrorismen". Strax därpå skickades även svenska militära styrkor till landet. Det brukar benämnas som "den svenska insatsen i Afghanistan".

Antropologen Michel-Rolph Trouillot skriver i Silencing the past: Power and production of history att historien består av två delar: det som hände och det som sägs om det som hände.

Vi hör om bistånd, men inte om krigföring. Vi hör om att hjälpa på plats, men inte om vapenexport. Vi arrangerar Musikhjälpen och Världens Barn - sedan utvisar vi afghanska unga till samma land dit vi skickar 10 000 svenska soldater. Kapitalismens absurda och samexisterande polariteter.

Striderna har fortsatt, år efter år, i en tilltagande fart. USA har geopolitiska intressen kring Mellanöstern, de behöver fortsatt kontrollera kapitalets viktigaste råvara: oljan. Sverige ville stärka relationen till USA och Nato.

Sverige producerar och säljer krigsmateriel till både krigförande länder och till diktaturer, däribland Förenade Arabemiraten, USA och Pakistan. 2015 gick 85 procent av den totala vapenexporten till länder som deltar i väpnad konflikt. Ibland exporteras vapen till båda stridande sidor.

118808_01.jpgMichaela Larsson är aktivist och skribent i Malmö. Instagram: @hejmichaela

Den svenska krigsmaterielindustrin omsätter ungefär 30 miljarder kronor per år. Stridsflygplan från Saab AB, ballistisk stålplåt från SSAB. Och så klart: ammunition, kanoner och sprängämnen. Saab AB, vars största ägare är familjen Wallenbergs investmentbolag Investor, dominerar. I år redovisade Saab AB en orderstock på 97 miljarder kronor, och delade ut 622 miljoner kronor till sina aktieägare.

Saab AB har 18 000 anställda. Ägarens makt cementeras när arbetarna på löpande band tvingas producera krigsmateriel som används för att kuva allt motstånd mot den kapitalistiska världsordningen.

Kapitalismen måste, samtidigt som den producerar, reproducera sig själv. Annars dör den. Det skriver Louis Althusser med marxska ord i On the reproduction of capitalism: Ideology and Ideological State Apparatuses.

Genom att skicka militära styrkor och dessutom exportera vapen kan man få territoriell kontroll och intensifiera kapitalackumulationen. Krigföring, vapenexport och militära styrkor upprätthåller och reproducerar kapitalismens själva grundstomme.

Låt nu det som hände, och det som sägs om det som hände, vara detsamma: att 20 år av militär ockupation och väpnade strider har lämnat en exploaterad afghansk befolkning i imperialismens bombade ruiner.

Vi hör om bistånd, men inte om krigföring. Vi hör om att hjälpa på plats, men inte om vapenexport.

3/21 Brott och Straff

Category Image