Efter beslutet att överge 200 år av neutralitet och ansöka om inträde i Nato ebbade den säkerhetspolitiska debatten i stort sett ut. I tystnaden efter de högljudda ropen om Nato som frihetens garant - "den mest oövervinneliga gemenskap världen har skådat", som kulturskribenten Jens Liljestrand uttryckte det i Expressen i våras - hopar sig frågorna: Vilka politiska och rättsliga effekter kommer medlemskapet att få? Hur stort blir USA:s politiska inflytande? Vad får sveket mot kurderna för konsekvenser? Vilka krig och militära konflikter kommer Sverige nu att dras in i?

I detta nummer av Clarté skildrar vi förspelet till ansökan om medlemskap - och till den invasion av Ukraina som regeringen anförde som motiv. Vi granskar kampanjen för Nato och de hot mot yttrande- och tryckfriheten som Sveriges införlivande i militäralliansen för med sig. I nummer 1/2022 av Clarté skrev vi om 20 år av krigande med USA och Nato i Afghanistan. Nu berättar vi om Natos operationer i Afrika. Nato är ingen försvarsallians, och Sverige ansluter med egna imperialistiska ambitioner.

119202_01.jpgBild: Steve Nyberg.

Vi måste fortsätta kampen mot etablerandet av militärbaser, mot kärnvapen på svensk mark, mot upprustning på bekostnad av våra sociala trygghetssystem, för fred och välfärd som vilar på solidaritet och rättvisa. Ett svenskt Nato-medlemskap är inte slutet för kampen. Det är nu den börjar på allvar.

Mest läst av skribenten

3/22 NATO - Sverige Afrika Ukraina

Category Image