El Häkkinen tänker mycket på kapitalismen. På arbete, rasismen och sexismen. På kollektivet och ensamlivet. På lyckan i att vara trans och queer. "Jag skriver kort och jag skriver sällan. Ibland delar jag något på Instagram-kontot allaparallellaliv tillsammans med bilder från min hemstad Malmö."

119211_01.jpgBild: Birgit Ståhl-Nyberg (1980).

Och du sa: Berätta lite om dig själv!


Och jag sa: Det är fult att svära.


Och du sa: Vilka är dina tre bästa egenskaper?


Och jag sa: Billig, billigare, billigast.


Och du sa: Vad kan du bidra med?


Och jag sa: Mitt mindervärdeskomplex.


Och du sa: Vad gör du på fritiden?


Och jag sa: Sköter om maskineriet.


Och du sa: Vilken roll intar du i en arbetsgrupp?


Och jag sa: Den som vänder kappan efter allas vindar.


Och du sa: Var ser du dig själv om fem år?


Och jag sa: På samma spår, men med slitna skor.


Och du sa: Varför ska vi anställa dig?


Och jag sa: Livets stora gåtor har inga svar. Du bor i en värld av visstid; arbetsköparens sms som ett kedjebrev från barndomen om fred på jorden som aldrig slutade komma. Den kom aldrig. Jag skickade inte vidare till tio vänner. Hade inga. Frimärken eller vänner minns jag inte längre.

Dessa dikter är hämtade ur sviten Alla parallella liv av El Häkkinen. De är även publicerade i Föreningen Arbetarskrivares senaste antologi, amma arbete arv (2022).

3/22 NATO - Sverige Afrika Ukraina

Category Image