Copyright problem med bilder

Merparten av bilderna i äldre tidskriftsartiklar är i karantän men artiklarna i det nummer som är aktuellt för e-prenumeranter innehåller alla bilder. Vi arbetar på detta och publicerar godkända bilder allteftersom. 

4/99 Myter vid skiftet

När muren föll 1989 upphörde "kalla kriget". Minskade då också risken för varma krig? Tvärtom. Årtusendet slutade med krig i Europa, och nya väntar. Ett USA-styrt Nato utvecklas till global interventionsmaskin.

Europas nationer förenas och smälter samman i EU. Så ser det ut i de högtidliga visionerna. Men vid närmare betraktande framträder välbekanta slitningar.

Reaktionärer sorterar på nytt ut socialismen och hela föreställningen om ett förnuftigt ordnat samhälle. Men det finns skäl att sätta de postmoderna lärdomarna av det gångna seklet i fråga? Vad har vi lärt oss under 1900-talet? Jo, aldrig har världen varit så mogen för en socialistisk omdaning som nu.

I detta Clarténummer tar vi upp tankar om det sekel som vi lämnar och det som vi går in i.

Sverige ska anslutas till EMU. Det har den socialdemokratiska regeringen deklarerat. Kravet på folkomröstning om EMU sopas stillsamt under mattan, med bistånd av nye moderatledaren. Sverige ska också mer eller mindre anslutas till Nato, kanske inte formellt men genom samarbete som tvingar oss att gå Natos ärenden.

Reaktionärer sorterar på nytt ut socialismen och hela föreställningen om ett förnuftigt ordnat samhälle. Men det finns skäl att sätta de postmoderna lärdomarna av det gångna seklet i fråga.

Europas nationer förenas och smälter samman i EU. Så ser det ut i de högtidliga visionerna. Men vid närmare betraktande framträder välbekanta slitningar.

Nationalstaten är inte överspelad. Dagens kapitalistiska värld kännetecknas precis som gårdagens av starka staters förtryck av svaga. Bo G Nilsson har läst Monthly Reviews temanummer om sekelskiftet.

1900-talets historia har skrivits ur vänsterperspektiv av Eric Hobsbawm. Inte alls! Tvärtom fulländar han den imperialistiska ideologin. Han kan inte se tredje världens massor som politiska aktörer. Maos Kina går till eftervärlden som toppstyrning och massvält. En historieskrivning för den västerländska imperialismens epok.

När det gäller att fastställa offren för den kinesiska svältkatastrofen i slutet av 50-talet och början av 60-talet använder sig Eric Hobsbawm av statistik som anger födelsetal. Detta är naturligtvis en osäker källa. Men det finns ju faktiskt officiell kinesisk statistik även över dödstal när det gäller denna tid. Varför har Hobsbawm valt bort den?

Politikerna vågar inte öppet förorda ökad ojämlikhet. Knappt ens nyliberalerna törs gå rakt på sak. Samhällets styresmän förklarar i stället att jämlikheten måste bli mera lagom.

För sin samtid var Frederick W Taylor mannen som arbetat sig upp från de enklaste sysslor till en ställning som ledande förnyare av den industriella produktionen. Numera idealiseras inte hans system. Det hålls tvärtom ansvarigt för allt ont som tidigare drabbat arbetaren i den kapitalistiska produktionen. Taylor är död, heter det. Men i de moderna managementmetoderna lever hans principer vidare.

När muren föll 1989 upphörde "kalla kriget". Minskade då också risken för varma krig? Tvärtom. Årtusendet slutade med krig i Europa, och nya väntar. Ett USA-styrt Nato utvecklas till global interventionsmaskin. Den svenska regeringen lägger om utrikespolitiken för att möjliggöra aktivt deltagande i Natoprojekten. Därmed ökar också risken för att Sverige dras in i krig.

Det offentliga utrymmet i staden, det vill säga allas vårt gemensamma och ingens privata, är farligt. De allmänna gatorna, torgen, parkerna, friluftsområderna, bakgårdarna, stränderna och kajerna är farliga. Samlingsplatser är farliga liksom kollektiva färdmedel. Blandade stadsdelar är farliga. Kommunala hyreshus är farliga, liksom ockuperade hus.

2000-talets USA-styrda världsordning påstås bygga på mänskliga rättigheter och humanitära principer. Men vissa människors rättigheter saknar intresse. I Irak dör kanske 5.000 spädbarn i månaden som en följd av de sanktioner som Clinton och Blair till varje pris vill vidmakthålla. Här är ett reportage från ett land som till stora delar avskurits från omvärlden.

Erik Gustaf Geijer, 1800-talets kanske främste svenska politiska tänkare, blir essäist, utopist och poet i Anders Ehnmarks nya bok. Men gör inte Ehnmark, en omåttligt upphöjd skribent, Geijer alltför mycket till sin like? Sitter han inte fast i nyliberalismens statssyn?

En människa skild från samhället är ingen människa, men vad är djurens samhälle? Djurrättsfilosofin utnyttjas för att sätta förnedringen av människan i system med industriell effektivitet. I andra delen av sin artikel om djurrättsfilosoferna prövar Niclas Andrén och Ulf Karlström en marxistisk etik i frågan. Första delen stod att läsa i Clarté 3/99.