Copyright problem med bilder

Merparten av bilderna i äldre tidskriftsartiklar är i karantän men artiklarna i det nummer som är aktuellt för e-prenumeranter innehåller alla bilder. Vi arbetar på detta och publicerar godkända bilder allteftersom. 

1/00 Planhushållning

I detta Clarténummer presenteras de brittiska samhällsforskarna Paul Cockshotts och Allin Cottrells modell för en fungerande planekonomi. Bl a diskuteras moderna former av direktdemokrati och om informationstekniken kan användas till fungerande planhushållningsmodeller. Numret innehåller ett konkret förslag till möjlig beräkning av socialismen!

Den svenska nationalismen konstruerades av överklassen som värn mot den framväxande arbetarrörelsen. Kunglig prakt, stormaktstid och interiörer från det gamla bondesamhället fördes samman i förmodern symbolvärld.

Vi har en plan! Planekonomi är både förnuftigt och möjligt. I några viktiga artiklar i detta Clarténummer visar vi planekonomins möjligheter. Egentligen inga konstiga idéer.

Radikal demokrati och effektiv planering. Det måste vara den principiella grunden för socialismen. Och det är genomförbart. Anders Axelsson presenterar de brittiska samhällsvetarna Paul Cockshotts och Allin Cottrells modell för en fungerande planekonomi.

Informationstekniken gör socialismen möjlig. Tekniskt och ekonomiskt rimliga planhushållningsmodeller går att konstruera. Datorforskaren Paul Cockshott och ekonomen Allin Cottrell lägger fram en sådan modell i denna artikel. Särskilt i den senare delen kan texten vara svår att följa för den som inte är skolad i nationalekonomi och matematik. Men vi vill ändå trycka den för att visa att socialismen kan låta sig beräknas. Konkret. I noterna finns förklaringar till en del av de använda begreppen.

Hur kan fördelningsfrågan lösas i ett samhälle bortom kapitalismen? Karl Marx skiljer i detta utdrag ur Kritiken av Gothaprogrammet på två stadier. I det första förverkligas det som idag bara är en abstrakt princip - var och en får konsumera i proportion till sin arbetsprestation. I nästa skede upphävs också ojämlikheten i denna fördelning.

Det gick nog enligt planerna i mellankrigstidens sovjetiska ekonomi. Men vad planerade man för? En ny bok visar hur den sovjetiska planekonomin formades efter föreställningen om ett överhängande militärt hot.

Det finns detaljerade ritningar för EU-ländernas koloniala övertagande av Jugoslavien och andra delar av Balkan. Åke Svidén har läst en rapport som utarbetats inom Centre for European Policy Studies, en tankesmedja med nära anknytning till kommissionen i Bryssel.

Beställ numret via weben eller betala in 40 kr på postgiro 251780-3. Ange nummer och Clarte som mottagare! Glöm inte din egen address!

Beställ numret via weben eller betala in 40 kr på postgiro 251780-3. Ange nummer och Clarte som mottagare! Glöm inte din egen address! [

Den 1 januari 1995 blev Sverige medlem i den Europeiska unionen. Samma dag blev Sverige medlem i en annan mäktig organisation, fast detta mer i tysthet. Det som tidigare kallats för GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) förvandlades till WTO (World Trade Organization). Det globala kapitalet hade fått ett nytt vapen i sina händer.

Att skriva om samtiden är nästan omöjligt, eftersom den saknar det som krävs av en berättelse: en början och ett slut. Därför har realismen högkonjunktur varje gång en epok avslutats. Samtiden skildrar den vanligtvis bara så länge denna domineras av känslan att någonting tagit slut.

Har Håkan Blomqvist kastat bort sitt liv? Han måste ha ställt sig frågan åtskilliga gånger under de år han arbetat med boken Gåtan Nils Flyg och nazismen. Den handlar om kommunisten och arbetarledaren som gick i tyskarnas sold.

Beställ numret via weben eller betala in 40 kr på postgiro 251780-3. Ange nummer och Clarte som mottagare! Glöm inte din egen address!