4/00 Ny ekonomi?

I den nya ekonomin står kunskapen i centrum. Det tas nu för givet i samhällsdebatten att kompetensen - inte kapitalet – regerar i arbetslivet. Men är det inte så att kapitalismen fortsätter att förslösa mänskligt kunnande?

Drån akademiskt håll lyfts marknad, arbetare, kapital och kunskap fram som de fyra drivkrafterna i Sveriges ekonomiska utveckling. Men hur är det t.ex. med intellektuell äganderätt? Och vad händer med klasskampen?

Ännu en marknadsekonomisk myt punkteras i detta Clarténummer. Det var inte Marshallhjälpen som lade grunden till tyska undret efter andra världskriget. Det var fjorton miljoner tvångsarbetare under världskriget.

Nu leder Sverige Europa! Så lät det när Göran Persson tog över ordförande-skapet i EU. Nu skulle svenska folket få det inflytande som utlovades 1994.

I den nya ekonomin står kunskapen i centrum. Kompetensen - inte kapitalet - regerar i arbetslivet. Det tas nu för givet i samhällsdebatten. I själva verket, hävdar Mikael Nyberg i en ny bok, fortsätter kapitalismen att förslösa mänskligt kunnande. Här är ett av kapitlen ur Kapitalet.se - myten om det postindustriella paradiset (Ordfront).

Manuel Castells har hälsats som informationssamhällets Marx. Och visst lär man sig åtskilligt av att läsda hans trebandsverk Informationsåldern. Men han kan inte visa att det nya samhället överskrider kapitalismens begränsningar. Trots sin lärdom blir Castells arbete i mycket nyliberal propaganda på hög nivå.

Marknad, arbetare, kapital - men också kunskap. De lyfts fram som de fyra drivkrafterna i den senaste stora syntesen från akademiskt håll över Sveriges ekonomiska utveckling. Men hur är det t.ex. med intellektuell äganderätt? Och vad gör professorn av klasskampen?

I januari 2001 samlas 15.000 aktivister från hela världen i Brasiliens femte största stad, Porto Alegre, för att hålla World Social Forum för första gången, ett forum som tar vid efter Seattle, Prag, Nice, för att diskutera, kritisera och utveckla alternativ till den nyliberala ideologiska politiken som dominerat de senaste decennierna. Initiativtagare till mötet är Brasilens LO, MST (de jordlösas starka rörelse), PT (arbetarpartiet) och många andra sociala och politiska rörelser.

Marx dialektik är ett återkommande problem. Marxätarna förklarar den logiskt orimlig, marxologerna omvandlar den till rigida scheman. Så reduceras Marx idéer. Rune Beckius har inspirerats av Francis Wheens färska Marxbiografi (på svenska 2000) och närmat sig mystikern och dialektikern Marx.

För första gången presenteras här för en svensk läsekrets några smakprov på den mans tanke- och talekonst som under minst fyra år framöver kommer att vara den mäktigaste i världen, och vars omdöme, analytiska skärpa och handlingskraft är det enda som står mellan oss och en världskatastrof. Nämligen George W. Bush.

Varför mördades Laurent Kabila? Därför att Kongos framtid speglar Afrikas: nationellt oberoende eller politisk och ekonomisk interventionsrätt för västvärlden. Såväl FN som svenska massmedier har konsekvent ställt sig på imperialisternas sida. Peter Myrdal reder ut Kongos historia från Patrice Lumumba till dagens Joseph Kabila.

Marx och Engels samlade verk ges nu ut i en ny textkritisk utgåva, MEGA2. Det blir 244 volymer, ca 150.000 sidor, 25 hyllmeter, 220 kilo. Finns det verkligen skäl att läsa detta? Jodå. Jan Myrdal förklarar varför.