Copyright problem med bilder

Merparten av bilderna i äldre tidskriftsartiklar är i karantän men artiklarna i det nummer som är aktuellt för e-prenumeranter innehåller alla bilder. Vi arbetar på detta och publicerar godkända bilder allteftersom. 

1/01 Sverige i EU-armén

Är Sverige fortfarande alliansfritt? Vi ingår i en allians bestående av USA och EU med Nato som offensivt instrument. Udden är riktad mot länder som motsätter sig de rika kapitalistiska ländernas diktat.

Militariseringen av EU har förberetts länge. Den är också nära knuten till utvecklingen av Nato och dess nya ambitioner som internationell våldsmakt utanför FN:s regelverk. År 2003 ska EU ha en krigsmakt som ska kunna sättas in i "fredsbevarande aktioner" nästan var som helst i världen.

I detta Clarténummer diskuteras den europeiska stormaktsarmé som håller på att utvecklas. Är det dags att på nytt samla fredsrörelsen?

Under innevarande halvår utövar Sve-riges regering ordförandeskapet i EU. Huvudmålet för arbetet har formulerats av Göran Persson: den negativa EU-opinionen i landet ska vändas.

Sverige är inte längre alliansfritt. Vi ingår i en allians bestående av USA och EU med Nato som offensivt instrument. Udden är riktad mot länder som motsätter sig de rika kapitalistiska ländernas diktat. Folkliga opinioner i Sverige har vid flera tillfällen de senaste århundradena försvarat neutralitetspolitiken mot överhetens krigsaktivism. Det är dags att på nytt samla fredsrörelsen, skriver Henrik Skrak.

Militariseringen av EU har förberetts länge. Den är också nära knuten till utvecklingen av Nato och dess nya ambitioner som internationell våldsmakt utanför FN:s regelverk. Caroline Runesdotter, folkhögskolelärare, journalist och redaktör för Svenska Kvinnors Vänsterförbunds tidskrift Vi Mänskor, skriver om stormaktsvisioner och hot mot folkrätten.

År 2003 ska EU ha en krigsmakt som ska kunna sättas in i "fredsbevarande aktioner" nästan var som helst i världen. Motsättningar mellan Frankrike och Storbritannien om USA:s och Natos roll komplicerar dock bygget av den nya militäralliansen. Gösta Torstensson, redaktör för Kritiska EU-fakta, beskriver den europeiska stormaktsarmé som håller på att utvecklas.

Nyss beslöt riksdagen att ansluta Sverige till det s k LOI-avtalet. Det handlar om ett samarbete mellan de största vapentillverkande länderna inom EU, dvs. Frankrike, England, Tyskland, Spanien, Italien och Sverige. Tillsammans representerar dessa länder 90 procent av Europas försvarskapacitet. Alla utom Sverige är Natomedlemmar och två tillverkar kärnvapen.

Var på kurs i danska Köge, i kundorientering. Vi fick se en film från en fiskmarknad i New York. Ämnet var Vision. Arbetarna på fiskmarknaden har utarbetat ett system att kasta fisk från punkt A till punkt B. Kunden väljer ut önskad fisk varvid arbetare 1 kastar fisken tvärs över härligheten (ibland över en kunds huvud) till mottagare 2, som slår in fisken och tar betalt, ivrigt påhejad av publik och till sång från det övriga laget.

Beställ numret via weben eller betala in 40 kr på postgiro 251780-3. Ange nummer och Clarte som mottagare! Glöm inte din egen address!

Alla talar om globalisering, men vad är det egentligen? Den indiske författaren Aijaz Ahmad ger ett tredje-världen-perspektiv på denna moderna form av imperialism. Han knyter samman det ekonomiska och politiska förtrycket med de ideologiska föreställningarna. Globaliseringens anhängare vill se varje människa som en postmodern konsument. Men ett samhälle av främlingar kan vändas till solidaritet mellan arbetande folk.

En kapitalism vars råhet saknar motstycke. Det blev resultatet av de marknadsekonomiska experiment som västliga experter och inhemska ledare genomfört i Ryssland.

Det står en marockan i vardagsrummet", får man veta i Den Stora Hamburgerkedjans senaste TV-reklam. "Vad ska vi bjuda honom på?" Jag kontrollerade genast mitt vardagsrum, men fann ingen marockan. Tråkigt nog; jag hade velat fråga honom om de 100.000 tungt beväpnade marockanska soldater som står i Västsahara. Hamburgerkedjan glömmer nämligen sorgfälligt att upplysa TV-tittarna om att Marocko är en diktatur som systematiskt förtrycker sin befolkning och som dessutom sedan drygt tjugofem år ockuperar grannlandet Västsahara. Idag är Västsahara inhägnat med en 220 kilometer lång befäst sandvall innanför vilken tortyr och försvinnanden är vardagsmat. Fyra femtedelar av dess befolkning lever i flyktingläger. Att upprätthålla ockupationen kostar Marocko mer än 1 miljon dollar per dag. Samtidigt lyfter landet ett saftigt bistånd från EU.

Samhällsvetaren, naturvetaren och poeten. Jo, de kan lära av varandra. Men den vaga kritik av naturvetenskapen som hävdar att den måste bli mer poetisk gör oss bara dummare. Hans Isaksson har retat upp sig på en essä av en uppburen poet.