Copyright problem med bilder

Merparten av bilderna i äldre tidskriftsartiklar är i karantän men artiklarna i det nummer som är aktuellt för e-prenumeranter innehåller alla bilder. Vi arbetar på detta och publicerar godkända bilder allteftersom. 

Beställ numret via weben eller betala in 40 kr på postgiro 251780-3. Ange nummer och Clarte som mottagare! Glöm inte din egen address!