Copyright problem med bilder

Merparten av bilderna i äldre tidskriftsartiklar är i karantän men artiklarna i det nummer som är aktuellt för e-prenumeranter innehåller alla bilder. Vi arbetar på detta och publicerar godkända bilder allteftersom. 

3/01 Stad & bostad | USA & terrorn

Staten och kapitalet. Inom stadsplaneringen gäller ibland konflikten de ohämmade privatintressena gentemot statlig och kommunal planering, men oftare står striden om vilka klassintressen som ska göra sig gällande inom den offentliga bostads- och stadsplanepolitiken. Stockholm är till salu. Hur har privatiseringen gått till och vilka är möjligheterna att göra motstånd?

Imperialistisk terrorism leder oundvikligen till svar i form av individuell terrorism. Om förloppet ska hejdas måste USA sluta att förtrycka främmande länder. Det stora hotet mot världsfreden är det amerikanska säkerhetstänkadet.

I detta Clarténummer behandlar vi både rätten till vår boendemiljö och USA:s krig mot terrorn.

Bildtext

Efter USA:s bombningar av Afghanistan växer nu protesterna mot kriget. Visst har de flesta länder varit för rädda för att göra något annat än att gå med i "koalitionen mot terrorismen", men hur länge kommer det att dröja innan alliansen spricker? Dagarna efter bombningarna demonstrerade människor i Pakistan, Palestina, Indonesien. Om kriget fortsätter kommer detta motstånd att öka och de regeringar som framhärdar i att stödja USA kommer att få det svårt.

Bildtext

Staten och kapitalet. Sällan handlar historien så mycket om de två som i fråga om stadsplaneringen. Ibland gäller konflikten de ohämmade privatintressena gentemot statlig och kommunal planering, oftare står striden om vilka klassintressen som ska göra sig gällande inom den offentliga bostads- och stadsplanepolitiken. Generalplan eller grannskapsenhet? Peter Sundborg, antikvarie i Sundsvall, berättar den lärorika historien om 150 års klasskamp, estetiska ideal och stadsplanering.

Bildtext

Som en bild av samtidens och framtidens boende är bomässan Bo01 i Malmö en skräckvision. Ingenting för fattiglappar. Inte ens för folk med vanliga inkomster. Framför allt inga skröppel. Renée Höglin är frilansjournalist och engagerad i handikapprörelsen

Bildtext

Är det inte journalisterna så är det terroristerna. Tro det eller ej men båda dessa grupper har faktiskt hindrat den stackars överheten i Malmö från att marknadsföra sin stad.

Bildtext

En måttfull funktionalism dominerar i grunden svensk arkitektur och design. Men denna funkis är tömd på sitt sociala innehåll och reducerad till medeklassestetik. Vad är skillnaden mellan Svensk form och IKEA? Vilket samhälle kan förena social rättvisa, hantverkskunnande och skönhet för alla?

Bildtext

Stadens privatisering: bostäder, skola, sjukvård, kommunikationer blir enskild egendom. Fredrik Samuelsson, aktiv i nätverket Stockholm inte till salu, berättar hur det går till i Stockholm. Men han berättar lika mycket om motståndet: på privatiserade eller privatiseringshotade arbetsplatser formas i dag strategier som pekar långt fram.

Bildtext

Föreställ dig att du vaknar en morgon till en helt ny tillvaro. Kraftverk och vattenreningsverk har bombats, så elen fungerar inte och vattnet är förorenat. Dina barn dör av enkla botbara diarréer. Du kan inte köpa tvål, glödlampor, pennor, papper, leksaker. Du kan inte köpa den mat eller de mediciner eller kläder du och din familj behöver. Du är vanmäktig.

Bildtext

Imperialistisk terrorism leder oundvikligen till svar i form av individuell terrorism. Om förloppet ska hejdas måste USA sluta att förtrycka främmande länder. Den amerikanske journalisten Edward S. Herman påminner om förspelet till attackerna mot Pentagon och World Trade Center den 11 september.

Bildtext

Filmen fortätter. Som ett svar på attacken den 11 september går USA till angrepp mot en redan i förväg utpekad fiende. Det stora hotet mot världsfreden är det amerikanska säkerhetstänkadet. Björn Kumm är journalist och författare till bland andra böckerna Terrorismens historia och Kalla kriget. Det här är hans kommentar från den 12 september.

Bildtext

Nu plockas dokumenten fram som sägs visa hur muslimer gärna tänker på mord och terror. Men har ni läst The Turner Diaries? Artikeln skrevs före den 11 september.

Bildtext

Slaget i Genua visade vad man kan och inte kan uppnå genom gatuprotester. Det huvudsakliga slagfältet måste nu bli fabrikerna. Den ryske journalisten och sociologen Boris Kagarlitsky prövar en analys av antiglobaliseringsrörelsens möjligheter.

Bildtext

Är antisemitismen en av de underförstådda förutsättningarna för det moderna Sverige? Så kan man läsa en uppmärksammad avhandling om hur judarna framställdes i svensk skämtpress. Avståndet mellan Hitler och Per Albin skulle inte vara fullt så stort som man tror. Empirin imponerar, resonemangen slirar.