Copyright problem med bilder

Merparten av bilderna i äldre tidskriftsartiklar är i karantän men artiklarna i det nummer som är aktuellt för e-prenumeranter innehåller alla bilder. Vi arbetar på detta och publicerar godkända bilder allteftersom. 

1/02 USA:s korståg

Vi ser i dag en kollektiv imperialism – kapitalen i USA, Japan och EU har gemensamma intressen. Men det är USA som sitter på den politiska och militära makten. Därför är USA-imperialismen huvudfienden.

Kriget i Afghanistan är inte över. Men redan behöver USA ett nytt krig. Den här gången mot Irak. USA vill kontrollera oljetillgångarna med så små militära resurser i regionen som möjligt. För att kunna gå i krig har USA åter markerat avstånd till Iran och sett sig tvunget att erkänna palestiniernas rätt till egen stat. Men har det verkligen avlöpt så smidigt som det var tänkt?

I detta Clarténummer behandlar vi USA:s korståg.

Bildtext

"Stora stater är gangsters. Små stater är horor." (Stanley Kubrick)

Bildtext

USA har bytt strategi. Under 1990-talet litade man till Världsbanken och Internationella valutafonden för att breda ut ett nyliberalt världsimperium. Det gick inte. Nu prövar man i stället direkta militära operationer. Klarar ett ekonomiskt försvagat USA i längden att föra krig världen över? Den amerikanske samhällsvetaren James Petras reder ut några grundläggande motsättningar i det nya världsläget. Artikeln bygger på ett föredrag vid Porto Alegre-mötet i vintras.

Bildtext

Vi ser i dag en kollektiv imperialism - kapitalen i USA, Japan och EU har gemensamma intressen. Men det är USA som sitter på den politiska och militära makten. Därför är USA-imperialismen huvudfienden. Därför är det också då viktigt att försvara nationellt oberoende. Peter Myrdal träffade den egyptiske ekonomen Samir Amin vid ett Stockholmsbesök i vintras.

Bildtext

Kriget i Afghanistan är inte över. Men redan behöver USA ett nytt krig. Den här gången mot Irak. USA vill kontrollera oljetillgångarna med så små militära resurser i regionen som möjligt. För att kunna gå i krig har USA åter markerat avstånd till Iran och sett sig tvunget att erkänna palestiniernas rätt till egen stat. Men sedan har det hela inte avlöpt så smidigt som det var tänkt.

Bildtext

Till protokollet:

Bildtext

USA bryter medvetet mot Genévekonventionen i Irak. Dricksvattnet förstörs, tillgången till mediciner stoppas. Men Washington oroar sig mer för olämplig PR än för tusentals döda irakiska barn. Hemliga dokument avslöjar.

Bildtext

Hollywoodfilmen Blach Hawk Dawn har inte blivit någon succé i Europa - alltför mycket patentpatriotism. Men vad förbereder den? Om Irak inte blir målet för nästa amerikanska "krig mot terrorismen", finns mycket som talar för Somalia. Före detta Vietnamsoldaten Eduardo Cohen varnar.

Bildtext

Venezuelas impopulära och odemokratiska president Chavez tvingades avgå efter order om beskjutning av fredliga strejkande arbetare och demonstranter. Han gav upp och sökte asyl på Kuba. Demokratin återupprättades och en övergångsregering trädde in. Så lät det i våra massmedia i mitten av april. Men det verkliga förloppet var ett helt annat. Och nu är Chavez tillbaka - till USA:s förtret.

Bildtext

Fyrtiotimmarsveckan är i praktiken avskaffad. Andelen av Sveriges sysselsatta som arbetar mellan 35 och 40 timmar i veckan har minskat under hela den tid som jag sett statistik över. Alltså sedan 1976. Redan 1979 var det mindre än hälften kvar av den senaste arbetstidsreformen. 1998 återstod bara 36,7 procent.

Bildtext

Jan Guillous böcker om riddaren Arn har betytt åtskilligt för att öka den historiska folkbildningen i Sverige. De låter också läsaren förstå att den kristna kulturen inte är så överlägsen som oftast tas för givet. Men i andra stycken är historiesynen diskutabel: kommer alla framsteg i Sverige från den europeiska överklassen? Artikelförfattaren är förste antikvarie vid Länsmuseet i Varberg.

Bildtext

Ett nedlagt postkontor i Fruängen, engelska järnvägsolyckor och EU-direktiv 9/440/EEC.Vilka är sambanden? Jan-Erik Gustavsson förklarar hur EU:s privatiseringspolitik fungerar. Nödvändiga krav på åternationalisering kan inte skiljas från EU-motstånd.

Bildtext

Istvan Mészaros

Bildtext