Copyright problem med bilder

Merparten av bilderna i äldre tidskriftsartiklar är i karantän men artiklarna i det nummer som är aktuellt för e-prenumeranter innehåller alla bilder. Vi arbetar på detta och publicerar godkända bilder allteftersom. 

4/20 Jordens fördömda

De är migranter, säsongsarbetare. Vår och höst har de att göra i jordbruket hemmavid.
Banden mellan stad och land består även om det ofta är förträngt i det allmänna medvetandet.
Metropolerna drar upp ekologiska planer utan tanke på följderna för dem som lever i den globala periferin. Frihandeln, den så kallade, producerar biologisk enfald och utarmade jordar. Den berövar också miljoner småbrukare och lantarbetare levebrödet. Men i den offentliga debatten framstår invandringen som en olycka som ett alltför välmenande Västeuropa och Nordamerika oförskyllt drabbats av.
Naturbrukarna - åkrarnas, skogarnas och vattnens arbetande människor - har genom historien försörjt oss med livsmedel. De har också varit bärande krafter i de folkliga rörelserna. De är fortfarande nödvändiga i varje klassallians, globalt och i Sverige, för att övervinna kapitalismen och bygga en rödare och grönare framtid.

Bildtext

Bilden på henne dyker upp i mitt twitterflöde. Den lilla palestinska flickan som skräckslagen flugit i pappans famn under en av Israels återkommande nattliga bombräder mot Gaza. Från svenskt håll hörs ingenting, den svenska regeringen håller tyst om detta folkrättsbrott som åsamkar civila stort fysiskt och psykiskt lidande.

Bildtext

Skeppsbron 18, Stockholm, vid förra sekelskiftet. Ett arbetslag river huset.

Bildtext

Hur hänger global livsmedelsindustri, EU:s jordbrukspolitik och migration ihop? Läs här om dumpade kycklinglår i Burkina Faso, ghananska gästarbetare på italienska tomatplantager, dansk torrmjölk, markstölder och andra exempel på ojämlika utbyten.

Bildtext

Med klimatkrisen är miljöfrågorna på agendan igen. Många drömmer om en Green New Deal eller om ekosocialism. Men lösningar utan tanke på följderna för folkmassorna på landsbygden i Syd bäddar för en mörk framtid.

Bildtext

Dörrarna mellan Lantbrukarna Riksförbund (LRF), den största intresseorganisationen för Sveriges lantbrukare, och Centerpartiet (C) har under de senaste åren stått vidöppna. Lantbrukarnas riksförbunds vd hette fram till förra året Anders Källström. Hans son Emil Källström är sedan 2010 riksdagsledamot för Centerpartiet och sedan flera år tillbaka partiets ekonomisk-politiska talesperson. Även den nuvarande vd:n Anna-Karin Hatt har en nära koppling till Centerpartiets högsta topp som tidigare IT- och energiminister under alliansregeringen 2010-2014. Mellan regeringen och LRF tog hon ett längre uppehåll som vdför arbetsgivarorganisationen Almega. Den tidigare centerpartistiska miljöministern Lena Ek är nu styrelseordförande för Södra Skogsägarna, en organisation med nära koppling till LRF. Hennes son Magnus Ek sitter i riksdagen på mammas tidigare mandat för Centerpartiet. Men kopplingarna mellan lantbrukarnas liberala parti och dess fackliga organisationer går långt bak i historien. In i själva märgen av organisationerna.

Bildtext

Grön revolution och agrobusiness innebär monokulturer med sikte på export på en världsmarknad där frihandel råder. Genmodifierade grödor och genmodifierad djurhållning är ett bärande inslag. För konsumenterna blir mycket av maten industriproducerade hel- och halvfabrikat. Storskalighet kräver omfattande investeringar från banker, IMF-program och andra kapitalintressen.

Bildtext

Vem avgör till sist framtiden för ekologiskt hållbart naturbruk? Bönder, skogsarbetare och lantarbetare. Tord Björk följer den svenska kampen från 1920-talets skogsarbetarstrejker till 2010-talets Via Campesina. Det blir en annan historia, sällan berättad. Ekologisk livsmedelsförsörjning och social frigörelse är oskiljaktiga.

Bildtext

De senaste månaderna har miljontals indiska bönder mobiliserat mot ett nyliberalt reformpaket som drivits igenom av landets BJP-ledda regering. Reformerna syftar till att centralisera och avreglera den indiska jordbrukssektorn som därmed skulle öppnas upp för privata aktörer. Detta har mött ett kompakt motstånd från jordbrukare, bondeorganisationer och vänsterpartier i flera av landets delstater. Många jordbrukare ser reformpaketet som ett steg i riktning mot ett avskaffande av subventionssystemet minimum support prices (MSP), där staten upphandlar en rad grödor till fastställt pris om marknadspriset för grödorna understiger MSP.

Bildtext

Fem år efter tvärvändningen i asylpolitiken är de ensamkommande ungdomarna återigen föremål för politisk debatt. Ungdomarna, till övervägande del från Afghanistan, har hamnat i blickfånget för asyl- och barnrättspolitik men också gällande frågan om de ökande problemen med arbetslivskriminalitet. Deras öde handlar om detta, men också hur man ska lappa och laga i en situation där ungdomarna hamnat i kläm.

Bildtext

En sminkad gris" kallade Kommunals avtalssekreterare Johan Ingelskog den 19 oktober den överenskommelse om försämrat anställningsskydd som Svenskt Näringsliv och PTK då var överens om. Grunden var januariöverenskommelsen mellan S, MP, C och L. Arbetsrätten skulle "moderniseras".

Bildtext

Det är tvåhundra år sedan Friedrich Engels föddes. Den officiella sovjetkommunismen reducerade hans idéer till fyrkantiga scheman. Orättvist, menar Benny Andersson, och diskuterar Engels bidrag till vår förståelse av världen.

Bildtext

Martin Hägglunds Vårt enda liv har tagit den läsande medelklassen med storm. Den säger något många längtat efter att höra. Clartés recensent blir också gripen. Men snart släpper det.

Bildtext

Game of Thrones, The Crown, Vår tid är nu. Var finns den stora epiken i dag, den som formar vår förståelse av människan, samhället och historien? I dramaserierna. Daniel Cederqvist och Hans Isaksson gör några kritiska nedslag.

Bildtext

Dikt av Anna Glas

Bildtext