Copyright problem med bilder

Merparten av bilderna i äldre tidskriftsartiklar är i karantän men artiklarna i det nummer som är aktuellt för e-prenumeranter innehåller alla bilder. Vi arbetar på detta och publicerar godkända bilder allteftersom. 

4/21 Psyket och kapitalet

Det pågår en rovdrift av natur och människa som äter sig in i livets alla skrymslen. En efter en avvecklas de sociala rättigheter som 1900-talets arbetarrörelser tillkämpade sigI början av 2000-talet var fler än var tionde av alla mellan 16 och 64 år i Sverige förtidspensionerade eller långtidssjukskrivna. Psykisk ohälsa och kroppsliga symptom kopplade till stress och andra påfrestningar i arbetet var den vanligaste orsaken.

I detta senkapitalistiska tidevarv finns det därför skäl att närmare diskutera den psykiska ohälsan, dess orsaker och möjligheterna att ta oss ur den.

Bildtext

Med LO:s svängning i LAS-frågan blir en osäker vardag på jobbet ännu osäkrare. Några fackförbund och många medlemmar stretar fortfarande emot, men mycket tyder på att Svenskt Näringsliv kommer vinna ronden. Utan en enda strejk.

Bildtext

Det pågår en rovdrift av natur och människa som äter sig in i livets alla skrymslen. En efter en avvecklas de sociala rättigheter som 1900-talets arbetarrörelser tillkämpade sig

Bildtext

Samtidigt som ojämlikheten ökar frodas föreställningen om människor som fria och självständiga. Hur ska man förstå sambandet mellan psykiskt lidande och samtidens individualism? Ska vi må bra för att kunna fungera i samhället, eller ska samhället fungera så att vi mår bra i det?

Bildtext

Sjukdom, trötthet och depression kan ses som motståndshandlingar, hävdar ett anonymt franskt författarkollektiv. Här ett förkortat utdrag ur boken Det stundande upproret.

Bildtext

Under 1960- och 70-talet blåste radikala vindar genom den svenska psykvården. Fasta institutioner, med massiva avdelningar, torftiga sovsalar och kala korridorer, skulle bytas mot något nytt. Nackaprojektet var den progressiva psykiatrins främsta försök. Grundarna såg det som en trojansk dalahäst: röd, men tillräckligt harmlös för att köpas av landstingspolitiker med sparkrav. Vem lurade vem?

Bildtext

En individfokuserad, borgerlig praktik? Eller en progressiv, frigörande motståndskraft som utmanar nyliberalismens cynism? Clara Lee Lundberg undersöker psykoanalysens politiska potential ur ett socialistiskt perspektiv.

Bildtext

En halv dag är markerad i mitt schema: "Step-up utbildning". Vi ska utbilda oss för ännu en "satsning" som försöker dölja nedskärningar och privatiseringar.

Bildtext

Från revolutioner och befrielsekrig till Thatchers there is no alternative. Vart tar vi vägen nu sedan borgerligheten övergett nyliberalismen? Göran Therborn analyserar utvecklingen i världen från 1900-talets början in i det nya millenniet. Ett tal vid firandet av Clartés hundraårsjubileum på Teater Tribunalen i Stockholm 29 oktober 2021.

Bildtext

Fördjupat fransk-svenskt försvarssamarbete, svensk insatsstyrka i Nato, kontroll över baltisk banksektor, HM:s billiga tröjor. En svensk vänster kan drömma om ett återuppståndet folkhem, men glömmer att det förutsätter fortsatt utsugning av svagare länder. Erik Haking läser en dansk analys av svensk imperialism.

Bildtext

Försämringarna av anställningsskyddet är så grundläggande att det handlar om ett epokskifte. Kurt Junesjö tecknar historien bakom det nya huvudavtalet mellan Svenskt Näringsliv och de fackliga organisationerna.

Bildtext

Kompositören Antonin Dvorák mötte en stark, levande musikkultur i USA.

Bildtext

I tio år jobbade han på Sandvikens Jernverk. Sedan gick Stig Sjödin på folhögskola och blev poet. Hans dikter kan förena arbetsplatsreportage och marxistisk analys. Här ett utdrag ur Magnus Nilssons Kampdiktare i folkhemmet.

Bildtext