En halv dag är markerad i mitt schema: "Step-up utbildning". Vi ska utbilda oss för ännu en "satsning" som försöker dölja nedskärningar och privatiseringar.

De blågröna i region Stockholm har bestämt sig för att överföra barn och unga med lättare psykiska (o)hälsoproblem till vårdcentralerna från och med den första december. På vårdcentralen har man ju kontinuitet, menar de. Vårdcentralen ska anställa "minst en" barnpsykolog och skapa ett psykosocialt team.

Den psykiska ohälsan ökar hos barn och ungdomar. I detta läge vill de blågröna slå ihop och minska antalet BUP-mottagningar. Personal på BUP menar att det skulle vara förödande eftersom den geografiska närheten är viktig när man behöver samverka med skola, fritids och socialtjänst. Vården av barn måste ges i sitt sammanhang. Det är också viktigt att tillägga att BUP inte alls avlastas som det verkar, för samtidigt ska BUP ta över hela ansvaret för de neuropsykiatriska utredningar som barn- och ungdomsmottagningar tidigare skötte.

Bristen på allmänläkare är skriande i hela landet, bara i Stockholm saknas fyrahundra. I europeisk jämförelse är Sveriges primärvård underdimensionerad. Arbetsbördan är enorm och har bara ökat efter pandemin. Det är dessutom omöjligt att få en, eller som de uttrycker det, "minst en", barnpsykolog till varje vårdcentral. De är för få. Flera vårdcentraler kommer att behöva dela på en barnpsykolog. Barnen tvingas åka allt längre. Då blir det inte mycket av den utlovade kontinuiteten, att få gå till "sin" vårdcentral och husläkare. Samtidigt kommer 11 000 fler barn att hamna i upptagningsområden för privat BUP-vård. Det låter som en mycket troligare orsak till reformen.

118907_01.jpgRoya Hakimnia är läkare och jobbar på en vårdcentral i Rinkeby i Stockholm. Foto:Privat

Ett annat problem kan vara värt att nämna: jag kan inte detta. Det står inte i Socialstyrelsens målbeskrivning för allmänläkarna, så ingen av oss har någonsin arbetat med barns psykiska hälsa. Det är här "Step-up utbildningen" kommer in. En webbutbildning på sex timmar - som vi har fått fyra timmar på oss att göra. Ingen av mina kollegor har hunnit med utbildningen när första december anländer. Primärvården i ett nötskal: mer att göra, mindre tid att göra det på.

Men de blågröna kommer säkert att lyckas kapa köerna på BUP. Det blir längre köer till vårdcentralerna i stället. Kanske den första reform där barnen så tydligt hamnar i stockholmhögerns experimentverkstad för slimmad och privat vård. Den så kallade satsningen måste genomskådas så att nedskärningen inte sprids till resten av landet. Riktiga resurser måste krävas till såväl BUP som vårdcentralerna.

Roya Hakimnia är läkare och jobbar på en vårdcentral i Rinkeby i Stockholm.

4/21 Psyket och kapitalet

Category Image