Copyright problem med bilder

Merparten av bilderna i äldre tidskriftsartiklar är i karantän men artiklarna i det nummer som är aktuellt för e-prenumeranter innehåller alla bilder. Vi arbetar på detta och publicerar godkända bilder allteftersom. 

2/02 Postmodern radikalism

En postmodern marxism har äntrat scenen, hyllad av både New York Times och autonoma aktivister. Den postmoderna neomarxismens höjdpunkt visar sig bestå av den amerikanska konstitutionen. USA sägs vara tröskeln till vår befrielse. Men demokratins historia är en annan.

Nationen har ofta varit en viktig bas för antiimperialism. En ny våg av nationellt demokratiska rörelser i Latinamerika, Asien och Afrika är alternativet till etniska strider, fascism och barbari. Är man vänsterakademiker och rädd för att bli tagen för nationalist finns bara en sak att göra: framhålla att nationen är en social konstruktion som ställer Vi mot De andra. Det låter radikalt. Men är det inte att indirekt splittra folk i etniska identiteter och idealistiska villfarelser?

I detta Clarténummer granskar vi postmodern radikalism.

Bildtext

Sedan 1997 har antalet långtidssjuka medelålders kvinnor fördubblats. På senare år har även korttidssjukligheten bland yngre arbetare av båda könen ökat. Vi har nått upp till nivån för sjukligheten vid slutet av 80-talet.

Bildtext

En postmodern marxism har äntrat scenen, hyllad av både New York Times och autonoma aktivister. Mikael Nyberg granskar dess visioner av arbetslivet och dess kritik av nationalstaten.

Bildtext

Den postmoderna neomarxismens höjdpunkt visar sig bestå av den amerikanska konstitutionen. United States of America sägs vara tröskeln till vår befrielse. Men demokratins historia är en annan. Rune Nilsson granskar Michael Hardt och Antonio Negris säregna tolkning av de amerikanska författningens roll.

Bildtext

Italiens enande, Bandung, Vietnam. Nationen har ofta varit en viktig bas för antiimperialism. Så också i dag. En ny våg av nationellt demokratiska rörelser i Latinamerika, Asien och Afrika är alternativet till etniska strider, fascism och barbari. Ulf Karlström skisserar nationens historia i polemik mot bland andra Manuel Castells, Michael Hardt och Antonio Negri.

Bildtext

Är man vänsterakademiker och rädd för att bli tagen för nationalist finns bara en sak att göra: framhåll att nationen är en social konstruktion som ställer Vi mot De andra. Det låter radikalt. Men är det inte att indirekt splittra folk i etniska identiteter och idealistiska villfarelser? Daniel Cederqvist har läst en av de senaste böckerna i genren.

Bildtext

"Många arbetarbarn med hög ambitionsnivå får betala ett högt pris."

Bildtext

Argentina - ännu ett land som levt över sina tillgångar och fått ett rättvist straff av marknaden? Bilden är ett falsarium. Krisen i landet har helt andra orsaker, förknippade med en marknadsanpassning under Internationella valutafondens överinseende.

Bildtext

Mexiko, Thailand och nu Argentina. Med ojämna mellanrum går stora tredje-världen-ekonomier in i djupa kriser. Orsaken är den ekonomiska världsordningen, vägen ut en nationell ekonomi under någon slags demokratisk kontroll. Det är ingen omöjlig uppgift. Vi återger här i förkortad form ett manifest från argentinska ekonomer som drar upp riktlinjerna för en ny ekonomi i Argentina. Hela manifestet publicerades i våras bl.a. i Monthly Review.

Bildtext

Hur kan socialismen fungera? Sedan 1990-talet har myten om socialismens omöjlighet i praktiken vuxit nästan till en självklarhet. En diskussion om en praktiskt organiserad socialism är därför nödvändig. W. Paul Cockshott och Allin Cottrell gjorde ett försök att väcka liv i diskussionen om en möjlig planekonomi med sin Towards a New Socialism 1993. I våras utkom den i svensk översättning, Planhushållning och direktdemokrati, på Manifest förlag. Clarté skickade boken till två recensenter. Först ut Anders Nilsson:

Bildtext

Hur kan socialismen fungera? Sedan 1990-talet har myten om socialismens omöjlighet i praktiken vuxit nästan till en självklarhet. En diskussion om en praktiskt organiserad socialism är därför nödvändig. W. Paul Cockshott och Allin Cottrell gjorde ett försök att väcka liv i diskussionen om en möjlig planekonomi med sin Towards a New Socialism 1993. I våras utkom den i svensk översättning, Planhushållning och direktdemokrati, på Manifest förlag. Clarté skickade boken till två recensenter.

Bildtext

Sverige deltar i "kriget mot terrorismen". Det vill säga Sverige deltar i anfallskriget mot Afghanistan. För antiimperialister är försvaret av folkrätten och kravet att USA ska lämna Afghanistan en av de främsta uppgifterna i dag.

Bildtext

Det orättfärdiga i Israels ockupationspolitik står klart för snart sagt hela världsopinionen. Den proisraeliska propagandan följer därför andra linjer än folkrättens: palestinierna, särskilt Arafat, har sig själva att skylla. De vägrade att gå med på ett hyggligt avtal i Camp David 2000. Fakta talar ett annat språk. Olle Bowallius, aktiv i Palestinagrupperna, redogör kort för dem.

Bildtext