Tekniska problem med tidskriftsartiklar

Vårt artikelarkiv påverkas av ett tekniskt problem som gör att det för närvarande tyvärr inte går att se bilder i äldre tidskriftsartiklar. Vi jobbar på att lösa problemet, men tyvärr kan det ta lite tid innan bilderna är tillgängliga igen. 

Artiklarna i det nummer som är aktuellt för e-prenumeranter innehåller alla bilder.

Webbredaktionen

 

President Lzaro Crdenas presiden-tur kan sägas vara den mexikanska revolutionens skördetid. Stöd åt den spanska republiken mot Franco. Nationalisering av oljeindustrin mot det angloamerikanska monopolkapitalet. Jordreform. Alfabetiseringskampanj. År 1940, vid slutet av sin ämbetsperiod, gav Crdenas José Clemente Orozco uppdraget att i det artonhundratalskapell i Jiquilpan - hans hemstad - som gjorts till ett bibliotek för folkupplysning åskådliggöra Revolutionen och Mexiko.

Det blev ett märkligt måleri. Orozco målade revolutionen på ett annat, mindre deklamatoriska, sätt än som brukades på monumentalväggar i Diego Riveras efterföljd. (En stor målare som dock befann sig i Paris under de strider som kostade en miljon mexikaner livet.) Orozco hade, som Siqueiros själv varit med. De tog båda ställning såväl i väpnad kamp som i måleri. Men till skillnad från Siqueiros målade Orozco också våldets grymhet och tvetydighet på den egna, den rätta, sidan.

mt_ignore:OROZO1.JPG

I fonden färg. Fosterlandet, Madre Patria, ridande på en över kaktusfält framrusande jaguar. Sidofreskerna ovan bokhyllorna däremot nästan svartvita. Syner vilka återgår på de hans upplevelser som tidigare redovisats i tjugotalseckningarna. De är utan nåd.

Orozco är en konstnär med ett stort livsverk. Men dessa fresker i ett landsortsbibliotek tillhör det centrala i hans gärning.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

mt_ignore:OROZO2.JPG

Bilder: Gun Kessle