Copyright problem med bilder

Merparten av bilderna i äldre tidskriftsartiklar är i karantän men artiklarna i det nummer som är aktuellt för e-prenumeranter innehåller alla bilder. Vi arbetar på detta och publicerar godkända bilder allteftersom. 

1/03 USA, Irak och kriget

USA gör öppet anspråk på global hegemoni. Det är kärnan i den säkerhetspolitiska doktrin president Bush lagt fram. Samtidigt har landet långsiktiga ekonomiska problem och är på väg in i en svår överproduktionskris. Makten över oljan i Mellanöstern är viktig i detta skede om USA ska säkra sitt herravälde.

En rad ledande ideologer i USA och Storbritannien har öppet börjat förespråka en ny typ av kolonialism, det vill säga ett direkt imperialistiskt styre av främmande länder.

I detta Clarténummer granskar vi orsakerna till USAs krig i Irak.

Bildtext

Detta nummer av Clarté är ett specialnummer, helt ägnat Irak och USA:s angreppskrig på landet.

Bildtext

Vi garanterar er utsugning av folket, om ni ger oss rätt till oljan. Så löd uppgörelsen mellan imperialistmakterna och den irakiska överklassen. Men ökade sociala klyftor födde motstånd. Kalla krigets maktbalans öppnade för revolutionen - och hindrade samtidigt dess fullbordan. Det yttre trycket bestod, bevarade Iraks inre splittring, och skapade en Saddam Hussein. Nu följer USA tidigare kolonialmakter i spåren. Henrik Skrak tecknar förhistorien till kriget.

Bildtext

USA gör öppet anspråk på global hegemoni. Det är kärnan i den säkerhetspolitiska doktrin president Bush lagt fram. Samtidigt har landet långsiktiga ekonomiska problem och är på väg in i en svår överproduktionskris. Makten över oljan i Mellanöstern är viktig i detta skede om USA ska säkra sitt herravälde. Det skriver redaktionen för den indiska tidskriften Aspects of Indias Economy i en analys av de verkliga orsakerna till USA:s anfall mot Irak.

Bildtext

USA:s internationella spel

Bildtext

En rad ledande ideologer i USA och Storbritannien har öppet börjat förespråka en ny typ av kolonialism, det vill säga ett direkt imperialistiskt styre av främmande länder. Denna plötsliga renässans för resonemang som nyss ansågs vara föråldrade är en del av en omfattande kampanj för att förebereda folkopinionen på framför allt USA:s planer för en nära framtid.

Bildtext

I Bushregeringens krigsretorik spelar mänskliga rättigheter en stor roll. Hur respekteras de av USA själv? Mikael von Knorring ställer Genvekonventionen mot krigföringen under Gulfkriget 1991. Artikeln är ett utdrag ur Mikael von Knorrings bok Operation ökenolja (Nixon förlag 2003).

Bildtext

BÖCKER