Copyright problem med bilder

Merparten av bilderna i äldre tidskriftsartiklar är i karantän men artiklarna i det nummer som är aktuellt för e-prenumeranter innehåller alla bilder. Vi arbetar på detta och publicerar godkända bilder allteftersom. 

Detta nummer av Clarté är ett specialnummer, helt ägnat Irak och USA:s angreppskrig på landet.

Henrik Skrak skriver Iraks 1900-talshistoria, en berättelse om imperialism och folkligt motstånd - och svek och inre splittring.

I ett par artiklar, som vi översatt från den indiska tidskriften Aspects of Indias Economy, diskuteras ekonomiska, politiska och militärstrategiska drivkrafter bakom USA:s anfallskrig. Inom de kretsar som i dag dominerar USA:s regering finns en välutvecklad strategi för att göra om världen. I kraft av en överlägsen militär styrka gör ledarna i Washington anspråk på en rätt att var som helst i världen avsätta misshagliga regimer. Men den ekonomiska grunden för denna aggressiva hållning är bräcklig. Makten över oljan har en avgörande betydelse i USA:s planer att säkra sin ställning.

Numret avslutas med en artikel av Mikael von Knorring som visar hur USA, som åberopar sig på mänskliga rättigheter för att motivera sitt handlande, genomgående brutit mot Genvekonventionen i kriget mot Irak.

Världsläget har förändrats vintern 2003. En mycket aggressiv supermakt har gjort klart att den sätter sig över internationella avtal och regler för att inrätta världen efter sina intressen. Några stater sluter upp bakom supermakten för att dela bytet, andra hukar förskräckt, medan åter andra utvecklar intensiva diplomatiska aktiviteter för att upprätthålla en världsordning som i någon utsträckning bygger på likställighet mellan stater och folkrättsliga principer. Nya skiljelinjer dras upp och nya allianser formeras. På folklig nivå tar en mycket bred fredsrörelse form i stora delar av världen. Det är hoppfullt: vad som börjar som supermaktens angreppskrig kan så småningom övergå till ett starkt folkligt uppsving.

Huvuduppgiften är klar: att bringa USA till militärt och politiskt nederlag, i Irak och i strävan efter världsherravälde. Så långt är de politiska kraven enkla att formulera. Men mycket arbete och många diskussioner väntar den nya antiimperialistiska rörelsen. Vi hoppas att med detta nummer i någon mån kunna bidra till arbetet.

USA ut ur Irak!

Försvara folkrätten!

Bekämpa USA:s imperialism!

Olle Josephson, 25 mars 2003