Tekniska problem med tidskriftsartiklar

Vårt artikelarkiv påverkas av ett tekniskt problem som gör att det för närvarande tyvärr inte går att se bilder i äldre tidskriftsartiklar. Vi jobbar på att lösa problemet, men tyvärr kan det ta lite tid innan bilderna är tillgängliga igen. 

Artiklarna i det nummer som är aktuellt för e-prenumeranter innehåller alla bilder.

Webbredaktionen

 

Avbön eller avgång! Så ställs valet av dominerande medier för den som har en förtroendepost och ändå vågar säga sig vara kommunist. Lars Ohly är bara det mest prominenta exemplet bland många.

En sådan hållning permanentar naturligtvis rådande samhällssystem. Det blir omöjligt att diskutera kapitalismens inneboende elände eller socialismens möjligheter. Det blir omöjligt att lära något av de socialistiska samhällen som stått upp och fallit samman under förra århundradet. Kommunismen blir en skräckkammare. Avbön eller avgång!

Alltså är det nödvändigt att göra tvärtom: diskutera socialismen, analysera kommunismen, lär av den! Vi har allt att vinna på sådana diskussioner. Först om man tar dem på allvar kan man begripa varför 1900-talets socialistiska projekt misslyckades, och hur 2000-talets socialism skulle kunna te sig.

I detta nummer publicerar vi tre inlägg om den nödvändiga diskussionen. Hans Isaksson och Anders Björnsson har var sin kommentar till Benny Anderssons artikel i Clarté 2/04, och Benny Andersson svarar i sin tur.

Dessa tre inlägg om hur och när en socialismdebatt kan föras, kan förhoppningsvis ses som en förövning till en fortsatt diskussion om själva ämnet, socialismen.