I ett utdrag ur BHL, une biographie som publicerades i LExpress den 10 januari beskriver Philippe Cohen hur Bernard-Henri Lévy (BHL) tillsammans med sin medarbetare Gilles Herzog våren 2002 reser en minnessten i Afghanistan över Massoud där det står: "Till befälhavare Massoud, frihetskämpen, motståndsmannen, Frankrikes vän, en hyllning från hans vänner sedan tjugo år: Bernard-Henri Lévy, Gilles Herzog."

BHL har förklarat att han träffade Massoud redan 1981 vid en resa till Afghanistan tillsammans med Mark Halter. Syftet var att förse motståndsrörelsen med utrustning för att kunna sända radio. Cohen konstaterar dock:

"BHL och Mark Halter publicerar sedan flera redogörelser för sin resa, där Massouds namn aldrig förkommer, vilket är logiskt, eftersom Massoud vid den tidpunkten var helt okänd utanför sitt Panchir. I verkligheten uppehåller sig BHL och Mark Halter vid gränsen mellan Pakistan och Afghanistan under ett tiotal dagar tillsammans med fotografen Alain Guillau. För att skapa uppmärksamhet kring resan följer Alain Guillau med BHL och Mark Halter upp på kullarna väster om Peshawar, inte långt från gränsen, för att ta några bilder på de två intellektuella utklädda till afghanska motståndskämpar. Men han förnekar uttryckligen att de skulle ha haft någon som helst kontakt med Massoud. För att kunna träffa honom skulle de två ha behövt ta sig över bergspassen vid Paprouk, Anjuman och Wana Bana, vilket skulle ha inneburit flera mils väg genom sand och kyla. Det råder ingen tvekan om att de i så fall skulle ha låtit allmänheten ta del av deras prövningar och få höra deras vittnesbörd"

Nästan två decennier senare träffar BHL Massoud på riktigt. Cohen citerar en av Massouds rådgivare som säger: "när han verkligen träffar honom 1998 tillbringar han sammanlagt fyrtioåtta timmar med honom och under den tiden har de ett längre samtal på en eller högst två timmar."

Dokumentärfilmaren och afghani-stankännaren Christophe de Ponfil-ly blev upprörd över BHL:s lögn om den långa vänskapen med Massoud och skrev ett öppet brev som han skickade till flera tidningar. Cohen skriver: "De tre tidningar som han kontaktade (Le Monde, Libération, Le Figaro) refuserade texten och filmaren skickade den därför till BHL. Denne ringde upp honom och enligt de Ponfilly erkände han, lättad över att ingen tidning ville publicera angreppet, att han aldrig träffade Massoud 1981, men att han hade velat nämna det för den goda sakens skull Nu återstår att veta vad den goda saken var: Afghanistan eller BHL:s monument över sig själv?"

Peter Myrdal