1/07 I humanitetens namn - Darfur och myten om Afrikas hjälplöshet

Sedan våren 2004 har Darfur-provinsen i västra Sudan stått i världens blickfång. Efter en tillfällig svacka fick frågan ett nytt uppsving under hösten. Vid sidan av återkommande indignation på ledarsidorna och utökad rapportering på nyhetsplats har vi de senaste månaderna kunnat se helsidesannonser från amerikanska "Save Darfur" i svenska dagstidningar.

Vänstern i Europa ropar i dag på militära interventioner i främmande länder till försvar för mänskliga rättigheter. Spelar det imperialismen i händerna? Blir det ett slags humanitär imperialism? Vad händer om vi betraktar den västerländska humanismen från Algeriets, Iraks, Vietnams, Kongos eller Sudans perspektiv?

I detta clarténummer granskar vi vad som sker i humanitetens namn.

Bildtext

Regeringens arbetsmarknadspolitik ställer den svenska fackföreningsrörelsen inför en av de största utmaningarna på länge.

Bildtext

Sedan våren 2004 har Darfur-provinsen i västra Sudan stått i världens blickfång. Efter en tillfällig svacka fick frågan ett nytt uppsving under hösten, och vid sidan av återkommande indignation på ledarsidorna och utökad rapportering på nyhetsplats har vi de senaste månaderna kunnat se helsidesannonser från amerikanska "Save Darfur" i svenska dagstidningar.

Bildtext

Vänstern i Europa ropar i dag på militära interventioner i främmande länder till försvar för mänskliga rättigheter. Det spelar imperialismen i händerna, menar Jean Bricmont, samhällsdebattör och professor i teoretisk fysik i Belgien. Texten är ett utdrag ur hans bok Humanitär imperialism, som nyss kommit ut på svenska.

Bildtext

Låt oss betrakta den västerländska humanismen en stund. Inte från Europa, utan från Algeriet, Irak, Vietnam, Kongo eller Sudan. Så här ser den ut.

Bildtext

När det sjunde World Social Forum förläggs till Nairobi, Kenya, är förhoppningarna att samla de folkliga motkrafterna.

Bildtext

Hur vänder vi den pågående utvecklingen i Sverige? I Norge lyckades initiativet For velferdsstaten driva fram folkliga krav och få en regering på fall. Breda allianser och facklig självständighet är nyckelfrågor. Men också i den norska vänstern härskar partipolitiskt elände, medan Fremskrittspartiet går framåt. Asbjörn Wahl, ordförande i For velferdsstaten, rapporterar.

Bildtext

Några professorer har räknat ut att anställningstryggheten inverkar menligt på arbetsdisciplinen. Men i själva verket bevisar deras kalkyl ingenting, förklarar Hans Isaksson. Det är inget Dagens Nyheter och

Bildtext

Byggettans tal om solidaritet har täckning. Det vidhåller Benny Andersson efter att ha sett Riksteaterns uppsättning av fyra pjäser utifrån Maciej Zarembas artikelserie Den polske rörmokaren. Vi publicerar också en kommentar av Arne Andersson, som för 30 år sedan satte upp en pjäs om kollektivets styrka.

Bildtext

Riksteatern var en gång en del av Folkrörelsesverige. I dag prånglar den ut den antifackliga Den polske rörmokaren. Budskapet är att man ska solidarisera sig med dem som går mot kollektivet. Arne Andersson är teaterledare, och har bland annat satt upp Spelet om Norbergsstrejken på 1970-talet.

Bildtext

Ryszard Kapuscinski är död. Må han vila i frid. Läsa honom behöver man inte. Läs hellre Clarté, föreslår Manne Granqvist.

Bildtext

I förra numret av Clarté skrev Mikael Nyberg om Iraels Shamirs artiklar: "Man kan naturligtvis, som Lasse Wilhelmson, kalla detta tänkande intressant. Jag kallar det stolligt och politiskt skadligt." Lasse Wilhelmson har på begäran beretts plats för ett genmäle.

Bildtext

Det finns inget skäl att återuppväcka den antisemitiska tradition som nedkämpades i Sverige i mitten av förra seklet. Mikael Nyberg svarar Lasse Wilhelmson och avslutar därmed debatten.

Bildtext

Se upp för den liberala kritiken av islam, manar Henrik Skrak i en kommentar till invändningarna i förra numret av Clarté av hans artikel "Men tänk nu efter!" (3/06). Olle Josephsons synpunkter är riktiga, anser han. Men Lena Andersson tycks ha förlorat det politiska omdömet.