Tekniska problem med tidskriftsartiklar

Vårt artikelarkiv påverkas av ett tekniskt problem som gör att det för närvarande tyvärr inte går att se bilder i äldre tidskriftsartiklar. Vi jobbar på att lösa problemet, men tyvärr kan det ta lite tid innan bilderna är tillgängliga igen. 

Artiklarna i det nummer som är aktuellt för e-prenumeranter innehåller alla bilder.

Webbredaktionen

 

1/08 Vart går (s)?

Den tredje vägen. Så har socialdemokratin i Sverige kallat sin politiska strategi efter folkhemsmodellen av- skrevs i början av 1990-talet. 1 andra länder har det talats om “den nya mitten”. Vart går socialdemokratin idag?

Mikael Nyberg ser ingen välfärdsstat spontant återuppstå ur den pågående krisen för den avreglerade finanskapitalismen. Mona Sahlin och LO ger snarare upp det sista som är kvar.

LO-ledningen är på väg att sälja ut stora delar av strejkrätten, varnar Kurt Junesjö.

Såväl SAP som Vänsterpartiet har förlorat sin folkliga förankring, säger Aron Etzler i en intervju. Det är dags för en rekonstruktion av folkrörelsen.

I Tyskland har ett nytt, växande vänsterparti ritat om den politiska kartan, berättar Benny Andersson.

Hans Isaksson granskar strategen bakom den tredje vägen, Anthony Giddens.

Folket hus städar ut arbetarkonsten. Karin Hedbrant undrar varför.

Bildtext

I detta nummer av Clarté kan man läsa om angrepp på strejkrätt och kollektivavtal, om a-kassereformer för att försvaga fackföreningsrörelser. Målmedvetet arbetar regeringen för att långsiktigt försvaga fackföreningar och arbetarrörelse.

Bildtext

Kris och borgerligt missmod. Då blir det väl Keynes och välfärdsstat igen? Nej, en sådan vändning är svår att spåra. Socialdemokraterna i Sverige är snarare på väg att sälja ut de sista resterna av det som var deras styrka.

Bildtext

Rätten att strejka har alltid varit hotad, men 2008 är hoten allvarligare än på mycket länge. Ett nytt huvudtal mellan LO och Svenskt Näringsliv kan strategiskt försvaga arbetarrörelsen. För vilka grynvällingar kan LO gå med på att sälja bort vitala fackliga rättigheter?

Bildtext

Ett parti som överger folkrörelselinjen kan aldrig förändra världen. Det är kärnan i krisen för både socialdemokratin och Vänsterpartiet. Aron Etzler skissar alternativ i sin bok Trondheimsmodellen (2007). Clarté träffade författaren.

Bildtext

Det verkade vara den europeiska borgerlighetens finaste stund på länge: valsegrar i flera länder och socialdemokratiska partier i minoritet. Då återuppstår vänstern i Europas viktigaste land och ger röst åt folkligt missnöje. Ett första hot mot marknadsliberalismens hegemoni?

Bildtext

Vad är skillnaden mellan Tony Blair och Gud? "Gud tror inte att han är Tony Blair." Lord Anthony Giddens, f.d. guru till och f.d. beundrare av Englands f.d. regeringschef, inledde nyligen en föreläsning med dessa ord.

Bildtext

Varför vill Folkets Hus plocka ner monumentalmålningar av Amelin och X:et? Varför har Gyllene Cirkeln på ABF-huset i Stockholm förvandlats till tsaristisk krog? Karin Hedbrant funderar över en arbetarrörelse som inte törs hävda sin bildtradition.

Bildtext

Miljöfrågorna är inne. Plötsligt pratar alla om miljön. Tidigare fylldes hyllorna av självhjälpsböcker om att förbättra relationen till din partner. Nu ska du förbättra din relation till miljön. Vi ska byta till lågenergilampor, köpa miljöbil och handla kravmärkt. Det ska vara "hållbar konsumtion". Vi har konsumtionsforskare som vill inrätta ett statligt råd för att få konsumenterna att ändra sitt beteende.

Bildtext

Europa har fått ett nytt land, Kosovo. Någon självständig stat är det inte, snarare en USA-Nato-bas. Och Kosovo har blivit möjligt först sedan två grundläggande principer för fredlig samlevnad ställts åt sidan: okränkbara gränser och absolut förbud mot anfallskrig. Fler krig väntar, varnar Lennart Palm.

Bildtext

Vad gör Sverige egentligen i Tchad? Manne Granqvist om hur svenska trupper används för att säkra Frankrikes och USA:s oljeintressen.

Bildtext

Marx arbetsvärdesteori är idag bortglömd. Synd, för det mesta stämmer. Det visar modern statistik, förklarar Dave Zachariah, ingenjör i Stockholm. Men glöm transformationsproblemet!