2/08 Stalins märke

Visst bör Forum för levande historia läggas ned. Det är en myndighet för statsstyrd åsiktsbildning som vill se historien i oförklarliga kategorier av gott och ont. Därmed tystas de allvarliga diskussioner som vi kunde lära något av. Som den om ryska revolutionens avtryck i historien.

I detta clarténummer diskuterar vi Stalintidens Sovjet. Vi har inte färdiga svar. Läs Benny Anderssons och Stefans Lindgrens artiklar och jämför! De drar åt olika håll i sina analyser, men båda har respekt för fakta, helhetsperspektiv och beredskap att problematisera — liksom dagens ryska historieforskning som Lennart Samuelson redogör för. Det är en nödvändig diskussion.

Bildtext

Irland är ett litet land med bara drygt tre miljoner invånare. Man har den något märkliga ordningen att folkomrösta om genomgripande konstitutionella förändringar, till skillnad från den sant demokratiska ordning som Sverige omfattar: att smyga igenom beslut som innebär att grundlagar ändras eller fundamentala medborgerliga rättigheter åsidosätts.

Bildtext

Det nya Sovjetunionen var en ekonomisk succé. En väldig industrialisering genomfördes i rekordfart, massmobiliseringen och entusiasmen var stor. Däremot är det tveksamt om det var ett socialistiskt eller kommunistiskt samhällssystem. Stalins centraliserade ordning främjade snarare framväxten av en ny överhet.

Bildtext

Var det den ryska vintern som knäckte Hitler? Nej, det var den krigsindustri Sovjetunionen på kort tid byggde upp i avlägsna delar av landet. Benny Andersson har läst en bok om det omänskliga slitet och uppfinningarna och framstegen i en av de nya industristäderna.

Bildtext

Är det möjligt att som Brecht se Josef Stalin både som en folkets "högförtjänte" tjänare och dess "mördare"? Det är inte bara möjligt, det är det enda möjliga sättet att närma sig problemet hävdar Stefan Lindgren. Stalin räddade den borgerliga demokratin åt Europa - till priset av den sovjetiska socialismen.

Bildtext

Hjälten från inbördeskriget, överste Kotov, hämtas från sin familj av några sjaskiga NKVD-agenter för att mördas. Det är handlingen i filmen Brända av solen från 1994. En storartad - men politiskt tvetydig - skildring av Stalintiden.

Bildtext

Västvärldens kunskap om Stalintidens Sovjet kommer ofta från västliga populärhistoriker. Men avgörande fakta och synpunkter finns att hämta i den ryska vetenskapliga debatten, visar Sovjetforskaren Lennart Samuelson.

Bildtext

I London vann härförleden den bigotte estradören och rasisten Boris Johnson borgmästarvalet. Tory-politikern Johnson har tidigare jämfört homosexuella giftermål med att "tre män och en hund" skulle vara tillsammans, och har, liksom andra samtida rasister, ägnat stor energi åt att skapa hetsstämning mot muslimer. Samtidigt blev British National Party, BNP, den politiska arvtagaren till den brittiska nazirörelsen - också de idag framför allt inriktade på hets mot muslimer - invalda i London Assembly.

Bildtext

Ny biologisk forskning och marxistisk naturdialektik lägger grunden till kraftfull argumentation i klimatfrågan. Ola Inghe spar inte på lovorden för Andreas Malms senaste bok. Men inte heller på kritiken. Malm är svag för katastrofteorier. Det finns risk för vänstersekterism i klimatfrågan.

Bildtext

Varför misslyckades sjuksköterskestrejken? Vårdförbundets ledning ville inte ha den. De utöste inte den kraftfulla strejk som hade varit möjlig. Bland sjuksköterskorna råder i dag förtvivlan och chocktillstånd. Sara Taheri, sjuksköterska, summerar strejken.

Bildtext

Erkki Tuomioja, Finlands förre utrikesminister, har skrivit en formidabel bok om två remarkabla kvinnor. Den ena, hans mormor, blev chef för Finlands rundradio och skrev tillsammans med Bertolt Brecht Herr Puntila och hans dräng Matti; den andra, hennes syster, gifte sig med en ledande brittisk kommunist som var kusin till Olof Palmes far. Anders Björnsson recenserar.

Bildtext