Copyright problem med bilder

Merparten av bilderna i äldre tidskriftsartiklar är i karantän men artiklarna i det nummer som är aktuellt för e-prenumeranter innehåller alla bilder. Vi arbetar på detta och publicerar godkända bilder allteftersom. 

4/08 Krisen!

Keynes är i ropet igen och den nyliberala ideologin förbrukad. Krisen försvagar USA. Folk ser Obama på TV och förlorar sig i drömma om en ny välfärdsstat.

Kommer det växande Kina att kunna agera friare, utan hänsyn till dollarn? Kan samarbetande latinamerikanska länder frigöra sig?

Bakom den finansiella kalabaliken ligger en överproduktionskris som började redan på 1970-talet. Krisen blir långdragen och varken Obama, Mona eller den kinesiska marknaden kommer att frälsa oss från verkningarna. Dags att organisera motstånd!

Bildtext

Återigen har palestinierna utsatts för massiva övergrepp från en brutal militärmakt. Israel försökte att mörklägga sina illdåd i Gaza. Men tack vare två modiga norska läkare, Al-Jazeera och en handfull bloggare gick det inte att stänga ute världsopinionen den här gången. Januari fylldes av stora demonstrationer mot Israels politik.

Bildtext

Två veckor efter New York-börsens sammanbrott ställde sig den filippinske globaliseringskritikern Walden Bello tjugotre frågor om krisen. Svaren ger en god utgångspunkt för att förstå vad som nu pågår. Bakom den finansiella kalabaliken ligger en överproduktionskris som började redan på 1970-talet.

Bildtext

Keynes är i ropet igen och den nyliberala ideologin förbrukad. Folk ser Obama på TV och förlorar sig i drömmar om en ny välfärdsstat - som en skänk från ovan. Då är det dags att nyktert betrakta läget. Krisen blir långdragen och varken Obama, Mona eller den kinesiska marknaden kommer att frälsa oss från verkningarna. Dags att organisera motstånd!

Bildtext

Krisen försvagar USA. Innebär den också slutet för den politiska hegemonin? Kommer ett växande Kina att kunna agera friare, utan hänsyn till dollarn? Kan samarbetande latinamerikanska länder frigöra sig? Malena Rydberg diskuterar förutsättningarna för en förskjutning av maktbalansen.

Bildtext

Nu är åter alla keynesianer.

Bildtext

Utflyttningen av produktion fortsätter. Den kan till och med accelerera under krisen. Verkningarna på lång sikt kan bli stora. Det skär sig mellan de västliga monopolen och utvecklingen i de nya tillväxtländerna.

Bildtext

Den 17 februari frikände tingsrätten i Malmö Khalid Al Yousef och Al Aqsa Spannmålsstiftelse i Malmö från finansiering av terrorism. Brottet skulle ha bestått i att Khalid skickat pengar till humanitära organisationer i Gaza som skulle vara knutna till Hamas.

Bildtext

Europa har ett stort ansvar för katastrofen i Gaza. Föreställningen om "moderata" och "extremistiska" krafter i Palestina legitimerar den israeliska expansionismen, förklarar Alastair Crooke.

Bildtext

Arbetsvärdeläran hör till de mer omtvistade delarna i den marxistiska ekonomin. Men har ni läst Machover, Farjoun och Yakovenko? Med termodynamiskt stöd visar de att den stämmer, förklarar den brittiske ekonomen Paul Cockshott.

Bildtext

Alltid på de förtrycktas sida. Karin Hedbrant minns en stor romantiker, långt från slagord och politisk korrekthet. Ibland har han hållits för Skandinaviens största konstnär.

Bildtext

Strider om historieskrivning handlar om dagens politiska möjligheter. Det gäller också historien om den svenska 1960-talsvänstern. Enhetsfronten är en av de viktigaste lärdomarna från solidaritetsarbetet med Vietnam.

Bildtext

Ta gängse nyliberalism, individualism och företagarmentalitet. Lägg till fattigdom och korruption. Då finns förutsättningar för camorra. Neapel är inte så långt bort. Hans Isaksson recenserar Roberto Savianos bok Gomorra.

Bildtext