2/09 Privata affärer - Hotet mot det allmänna

Detta nummer av Clarté behandlar hur den allmänna och offentliga sektorn utsätts för riskkapitalisternas intresse.

Hans Isaksson ställer frågan om patienterna vinner något på vårdvalssystem som leder till alltmer vinstdrivna mottagningar.

Dan Kotka rapporterar från ett konkurrensutsatt SJ.

Knut Lindelöf skriver om grundskolans upplösning och framväxten av en klassegregerad, marknadsstyrd skola.

Ylva Hasselberg går igenom hur kunskapsutbytet privatiseras och den kapitalistiska logiken tränger allt djupare in i vetenskapen.

Bildtext

Med avreglerade marknader, låga löner och minimala skatter skulle de baltiska ekonomierna bli Europas tigrar. De skulle utvecklas till nyliberalismens skyltfönster, där ett av välfärd förslappat Västeuropa kunde få en lektion i ekonomisk tillväxt. Svenska och andra utländska investerare flockades. Men stordelen av pengarna gick inte till investeringar i produktionen utan lånades ut för att öka de mest välbärgades konsumtion av bilar, bostäder och liknande. SE-bankens och Swedbanks ledningar kunde kvittera ut gigantiska summor i bonus som en följd av den expanderande utlåningen. Inkompetensen hos dessa personer överträffades bara av deras personliga girighet.

Bildtext

Riskkapitalisternas aptit på investeringar i vård och omsorg ökar, avslö-jar Veckans affärer. "Sektorn är oförändrat attraktiv", säger Gustav Öhman på IK Investment Partners som äger vårdkoncernen Attendo Care. "Tillväxten finns där trots lågkonjunktur. I dåliga tider ökar dessutom förändringstrycket."

Bildtext

Privatisering och marknadstänkande leder inte till bättre vård eller bättre arbetsvillkor i sjukvården. Ordentliga statliga utredningar för det i bevis. Ändå tycks processen obönhörlig. Varför?

Bildtext

Så kallade vårdvalssystem, som redan finns i Stockholm och på en del andra håll, ska nu sträckas ut över landet. Då blir mottagningarna alltmer vinstdrivna vare sig de är privata eller offentliga. Vinner patienterna något på det?

Bildtext

Blir järnvägstrafiken bättre av konkurrensutsättning? Nej, det ger oss inte fler spår att åka på. Däremot får vi bolag som måste finansiera sina skambud med förseningar, konstiga biljettsystem och dåliga arbetsförhållanden. Det statliga aktiebolaget SJ är ett av dem. Dan Kotka har tagit hand om SJ:s passagerare i över 25 år. Här är hans rapport.

Bildtext

De avgörande slagen utdelades i början av 90-talet med kommunala bidrag till fristående skolor och fritt skolval. Men det finns en lång historia dessförinnan och en lika lång därefter. Först nu börjar målet ta form: en klassegregerad, marknadsstyrd skola.

Bildtext

Kunskapsutbytet privatiseras och den kapitalistiska logiken tränger allt djupare in i vetenskapen. Forskningsmedel utdelas efter kvalitet, kvalitet mäts med citaträkning i internationella tidskrifter, tidskrifterna styrs av ett fåtal förlagskoncerner. Till marginalen hänvisas vetenskapliga resultat i bokform, originell forskning, fattiga länders universitet och allt som inte är skrivet på engelska. Ylva Hasselberg är forskare i ekonomisk historia vid Uppsala universitet.

Bildtext

Universitet och högskolor ska inte längre vara statliga myndigheter, föreslås det i en ny utredning. De blir som privata företag i stället.

Bildtext

Medierna har i det längsta med tystnad förbigått det faktum att ett brott av stora dimensioner var på väg att begås. En Nato-flygstridsövning av historiska mått har genomförts i norra Sverige på ett område stort som Tyskland.

Bildtext

Hur förena universitetsforskning och politisk aktivism inom vänstern, dialektisk materialism och naturvetenskap? Richard Levins är Harvardprofessor, berömd biolog och ekolog, marxist, sedan ungdomen verksam i antikrigs- och solidaritetsrörelser. I den här artikeln, ursprungligen publicerad i Monthly Review vintern 2008, lyckas han diskutera allt på en gång.

Bildtext

Med stigande ungdomsarbetslöshet tilltar kampanjen för en uppluckring av anställningsskyddet. Men det är en bedräglig lösning, skriver Mikael Nyberg apropå en SNS-rapport.

Bildtext

Genomtänkta antiimperialister som rånar banker och bryter sig in i vapendepåer. Nej, det är inte Irak eller Afrika, det är Danmark på 1980-talet. De skildras i den uppmärksammade boken Blekingegadeligan, nu översatt till svenska. Hur tänkte de? Hans Isaksson utreder en märklig idéströmning.

Bildtext

Visst moderniserade Keynes nationalekonomin, och visst fanns socialt progressiva drag i hans förslag. Men han var främmande för en djupare kritik av kapitalismen. Den keynesianska krislösningen riskerar än en gång att bli upprustning och krig, skriver Stefan Lindgren i en replik på Benny Anderssons inlägg i förra numret av Clarté.

Bildtext

I Clarté 4/08 fick Åke Kilander chansen att bemöta kritiken mot De Förenade FNL-grupperna (DFFG) och sin egen skildring av rörelsen. Men tyvärr så fick vi inte heller denna gång läsa honom bemöta kritiken. I stället fick vi en upprepning av Kilanders tidigare resonemang.

Bildtext

Replik till Kristoffer Ejnermark:

Bildtext

En regnig junikväll tog jag en promenad runt gårdarna i mitt nya bostadsområde Sätra i södra Stockholm. Det tillhör den gemytligare delen av miljonprogrammet, byggt 1965. Eftersom jag äntligen ska bli med balkong går jag och drömmer om hur den ska utrustas och studerar nyfiket mina blivande grannars.

6916_02.jpgClarte

Bildtext