Copyright problem med bilder

Merparten av bilderna i äldre tidskriftsartiklar är i karantän men artiklarna i det nummer som är aktuellt för e-prenumeranter innehåller alla bilder. Vi arbetar på detta och publicerar godkända bilder allteftersom. 

3/09 Kina - 60 år senare

För 60 år sedan grundades folkrepubliken Kina. Under 60- och 70-talet tjänade Kina som en förebild för unga radikala världen över. Sedan något decennium längtar världens kapitalister till Kina. Kinas utveckling rymmer motstridiga tendenser.

I detta nummer polemiserar Magnus Rei-Ho Lundgren mot mediabilden av Kina, Daniel Cederqvist refererar en debatt om kapitalet har tagit över Kina och Malena Rydberg skriver om den växande stormakten.

Bildtext

År 2009 blev kriget i Afghanistan reellt för många människor i väst. Nyheterna om den katastrofala utvecklingen har avlöst varandra, debatten växt och opinionen vänder sig nu i land efter land mot kriget. Krigföringen hör till de värre under senare decennier, och drabbar alltmer civilbefolkningen. Motståndsgrupperna med talibanerna i spetsen har ett växande stöd hos befolkningen och har en "permanent närvaro" i 80 procent av landet. Statsbyggandet är ett moras. Stora delar av det civila biståndet har förskingrats, och militariseringen av biståndsinsatser eskalerar. Marionetten Karzai gör allt för att säkra sitt maktinnehav, islamistiska lagar, ett systematiskt valfusk. I ryggen har han ockupantens stridskrafter och de gamla krigsherrarna. Korruptionen i landet hör till den värsta i världen.

7001_01.jpgBild: Robert Nyberg.

Bildtext

För 60 år sedan grundades Folkrepubliken Kina. I dag ökar BNP rekordartat samtidigt som antalet strejker, upplopp och illegala demonstrationer är nästan 100 000 om året. Kina är fyllt av motsättningar, men västerländska mediers beskrivning av ett land delat mellan onda förtryckare och passiva offer är hycklande demonisering.

Bildtext

Under 1960- och 70-talet tjänade Kina som en förebild för unga radikala världen över. Sedan något decennium längtar världens kapitalister till Kina. Inte minst den senaste kraschen fick många att hävda att Kina skulle bli världskapitalismens motor. Men vad är Kina för typ av samhälle i dag? Styr staten eller kapitalet? Daniel Cederqvist har följt en viktig debatt.

Bildtext

1992 beslutade det kinesiska kommunistpartiet om "en socialistisk marknadsekonomi" och reformer av äganderätten. Den planekonomiska centrala rådgivande kommittén avskaffades. Därmed kan kapitalismen sägas ha segrat i Kina. Hur gick vägen dit?

En snabb ekonomisk utveckling, men ett av världens mest ojämlika länder. En motkraft mot USA:s imperialism, men exploatör av världens rikedomar. Kinas utveckling efter den kapitalistiska revolutionen rymmer motstridiga tendenser. Malena Rydberg har samlat fakta och spårar tendenser.

Bildtext

Svenska medier har uppmärksammat vad som kan tyckas vara av försumbar betydelse i ett världsperspektiv: kubanska medier uppger att det kan uppkomma brist på toalettpapper.

Bildtext

Om jag hinner

Bildtext

Redaktörerna i DN-skrapan på Marieberg beklagar medlemsflykten från facket. Hyckleri, skriver Mikael Nyberg.

Bildtext

Förbud mot sjuka. Det är det senaste i regeringens arbetslinje. Var är oppositionen? Undrar Linda Åberg, Höga kusten-poeten.

Bildtext

Horace Engdahl har avgått som ständig sekreterare och återkommit som litteraturkritiker. Hans ställning är starkare än någonsin. Vad vill han egentligen? Olle Josephson har läst Horace Engdahls senaste bok. Kanske ger den svar på frågan.

Bildtext

Dagligen dör 8 000 indier i sjukdomar som varit möjliga att förebygga. I svininfluensan har hittills knappt 400 indier avlidit. Satya Sagar kommenterar hysterin kring den nya flunsan.

Bildtext

I december 2008 kastade den irakiske tv-journalisten Muntadhar al-Saidi sina skor mot George W. Bush på en presskonferens i Bagdad. Muntadhar dömdes till tre års fängelse men släpptes i september. Här är hans tal vid frisläppandet. Det han säger speglar vad många irakier tänker om ockupationen.

Bildtext

Sverige deltar i Natos krig i Afghanistan. Regeringen framställer det gärna som en humanitär insats, ett litet komplement i biståndsarbetet. Men sanningen är nog den motsatta: biståndet blir alltmer ett komplement till krigföringen. Olof Rydström har läst dokumenten och intervjuat ansvariga.

Bildtext

Nej, Keynes recept och New Deal-politiken i USA hade inget gemensamt med den tyska krigsekonomin. Tvärtom, de stod för en radikalt annorlunda väg ur krisen. Det skriver Benny Andersson i polemik mot Stefan Lindgren (Clarté 2/2009) i debatten om Keynes och krisen.

Bildtext

De flesta svenskar har tagit avstånd från USA:s ockupation av Irak. Solidaritetsarbetet har varit viktigt för att formera den opinionen. Men än har vi inte sett den breda antiimperialistiska folkrörelsen. Karin Hedbrant diskuterar villkoren för solidaritetsarbete i dag.

Bildtext

Vänstern är splittrad i många organisationer. Det är ett bekymmer, men inte mycket att göra åt, skriver Jonas Lundgren, som själv är aktiv i Vänsterpartiet. Viktigast är att vi kan enas i solidaritetsarbete och andra frågor.