Copyright problem med bilder

Merparten av bilderna i äldre tidskriftsartiklar är i karantän men artiklarna i det nummer som är aktuellt för e-prenumeranter innehåller alla bilder. Vi arbetar på detta och publicerar godkända bilder allteftersom. 

4/09 Jakten på det fossila bränslet

Västvärldens ledare talar allvarligt om att avstyra klimatkrisen. Samtidigt lägger de ner enorm energi — inte minst militärt — på att försäkra sig om de sista dropparna olja och naturgas. Det går inte ihop.

I detta nummer av Clarté granskar vi i tre artiklar jakten på det fossila bränslet. Såväl Vita huset som Bryssel och svenska ministrar är inblandade.

Bildtext

Det är fel att inta en nihilistisk attityd till FN:s klimatmöte i Köpenhamn som, när denna ledare skrivs, ännu inte avslutats. Det är önskvärt att antingen detta möte eller något av de följande i en nära framtid enas om konkreta steg bort från fossilsamhället.

Bildtext

EU och USA ska rädda klimatet, meddelar Maud Olofsson efter ett möte med Vita husets företrädare. Men något annat står högst på dagordningen: "energisäkerheten", det vill säga västländernas strävan att pumpa upp och förbränna de sista reserverna av fossilt bränsle.

Bildtext

Västvärlden kan inte ställa om från oljeberoende på årtiondenden, men oljebristen är redan här. Därför väntar våld och hot om våld för att säkra kontrollen över oljan. Dras Sverige in i nästa oljekrig?

Bildtext

Oljefält och naturgasfyndigheter, ett nätverk av rörledningar och ett strategiskt nyckelområde i det storpolitiska spelet. Det är Pipelineistan, regionen kring Svarta havet och Kaspiska havet. Här kivas Ryssland, USA och EU om kvarvarande fossila tillgångar.

Bildtext

Nya reklamaffischer möter mig vid hållplatsen. "Urban worker" lyder texten och på bilden presenteras denna arbetare som arkitekt. Välklädd, stylad och snygg. Är det så dagens arbetare ser ut?

Bildtext

Derivat, privata aktiefonder och hedgefonder - spetsat med shorting. Se där krisreceptet! Rune Skarstein frilägger krisens mekanismer fram till sammanbrottet 2008. I grunden handlar det om hur kapitalet stärker sig på arbetets bekostnad, ända tills det slutar i kannibalism.

Bildtext

Commonwealth är den sista boken i Antonio Negris och Michael Hardts trilogi om det politiska tillståndet i världen. De erbjuder oss en diagnos och en medicin. Diagnosen är att den riktiga makten i världen idag inte ligger i nationalstaternas politiska suveränitet utan i ägande och kapital som inte längre behöver stater för att verka.

Bildtext

Maud Olofsson använde i ett debattinlägg i Dagens Nyheter i november ordet företag- eller entreprenör- arton gånger. Hos den nuvarande centerledaren är detta en helt normal frekvens. Centern är det arbetarfientligaste av alla riksdagspartier. Men överlever ett parti utan klassbas? frågar Hans Isaksson.

Bildtext

Keynes såg själv pessimistiskt på utsikterna att få sin teori prövad i fredstid. Det skriver Stefan Lindgren i en slutreplik i debatten om keynesianismen.

Bildtext

Under 2010 är vi några i Stockholmsområdet som ämnar dra igång en mer utåtriktad verksamhet och bilda Clarté/Stockholm. Tanken är att bland annat ordna kafémöten i anslutning till varje nummer då det blir tillfälle att diskutera tidskriften kritiskt och möta aktuella skribenter över lite mat eller fika. Redan i december träffades vi på Aguéli Café. Magnus Rei-Ho Lundgren talade om sin Kinabild och Jenny Wrangborg läste sina dikter från arbetslivet. Det gav mersmak!

Bildtext

Helgen den 24 till 25 oktober höll Svenska Clartéförbundet sin första stämma på elva år. Vi antog ett uttalande om det politiska läget och uppgifterna de närmaste 18 månaderna. Huvuduppgiften inför nästa stämma blir att rekonstruera förbundet. Vi har haft sporadisk aktivitet på olika håll i landet de senaste åren, men inget fungerande förbundsarbete förutom utgivningen av tidskriften. Vi ska förstärka de administrativa delarna av organisationen, fortsätta den framgångsrika kampanjen för att öka upplagan, och förbättra kontakterna med prenumeranter och medlemmar. En viktigt punkt är också att etablera en fungerande lokalgrupp i Stockholm.

Bildtext

How to Spend It heter Financial Times livsstilsbilaga. Ett reklamblad för de rikaste som skiljer sig från veckopacken från Lidl, Jysk och Elgiganten. Visst förenas alla dessa trycksaker i gränslös konsumism, men i How to Spend It härskar varufetischismen i sin mest renodlade form. Marx skriver i Kapitalets första del: