Det är fel att inta en nihilistisk attityd till FN:s klimatmöte i Köpenhamn som, när denna ledare skrivs, ännu inte avslutats. Det är önskvärt att antingen detta möte eller något av de följande i en nära framtid enas om konkreta steg bort från fossilsamhället.

Även om de är otillräckliga.

Men vad är steg i rätt riktning?

7101_01.jpg

I stället för marknadsekonomins konkurrens till botten - med miljödumpning såväl som lönedumpning - måste politiska åtgärder tvingas fram i varje land och skapa en mellanstatlig tävlan om att vara mest klimatsmart. Bara en sådan utveckling kan sedan driva fram tillräckligt bra internationella klimatavtal.