2/10 Socialismen: Möjlig och nödvändig

Numret handlar till mycket liten del om socialismen som en dröm om det goda samhället. De är tvärtom fyllda av faktagranskningar och rationella överväganden: om det nuvarande systemets oförmåga att lösa de ekonomiska kriserna, om den tekniska utvecklingens nivå, om möjligheterna att fatta långsiktiga ekonomiska beslut på demokratisk grund.

Robert McChesney och John Bellamy Foster skriver om socialismens nödvändighet och möjlighet från amerikanska utgångspunkter. Björn Nilsson levererar ett lärostycke om morötter och planekonomi. Benny Andersson visar hur den "mogna" kapitalistiska ekonomierna inte längre klarar den offentliga välfärden. Daniel Cederqvist och Olle Josephson refererar en europeisk debatt om socialistisk demokrati, och Mikael Nyberg spårar en tilltagande parasitism i monopolkapitalismen.

Det gamla systemet är nerkört. Socialismen visar sig nödvändig. Socialismen visar sig möjlig.

I artikeln Fimpa monarkin! kommenteras två artiklar med anknytning till temablocket om socalismen som publicerats enbart på Clarte.nu:

Bildtext

Det finns skäl att önska rödgrön valseger. De rödgröna vill höja fastighetsskatt och inkomstskatt för de mest välbärgade, medan pensionärer, studenter och lågavlönade får lite bättre villkor. De vill ta bort den bortre gränsen för sjukförsäkringen och sänka a-kasseavgifterna. De är inte lika positiva till privatiseringar som de borgerliga.

Bildtext

I en valrörelse för mycket länge sedan, 1973, kläms Olof Palme åt i tv:s partiledarutfrågning: - Vill du förvandla det här samhället i socialistisk riktning?

Bildtext

Kapitalismens irrationalitet och destruktivitet framträder allt tydligare. Stödet för socialismen ökar igen. Robert McChesney och John Bellamy Foster drar upp riktlinjer för mänsklighetens väg framåt. Deras perspektiv är amerikanskt, men det hindrar inte att det svenska exemplet är ett viktigt led i argumentationen. Artikeln har ursprungligen publicerats i Monthly Review.

Bildtext

Med it-genombrottet är en demokratisk planering är inte bara möjlig, den är också praktisk. Glöm sovjetiska femårsplaner, och tänk i stället på vad som händer när du köper en påse morötter.

Bildtext

Efter att ha öst pengar över bankerna bestraffas staten av finansmarknaden. Det offentliga lever över sina tillgångar, heter det. I den statsfinansiella krisen gömmer sig en avgörande fråga: klarar kapitalismen att upprätthålla infrastruktur, utbildning, vård och omsorg?

Bildtext

Måste socialismen bli en monarki med en tyrann i toppen? Inte alls, svarar en brittisk forskare i en granskning av de socialistiska försöken. Välj styresmän med lottens hjälp i stället! Som i det gamla Aten. Daniel Cederqvist och Olle Josephson refererar en europeisk socialismdebatt.

Bildtext

De stora bankernas och bolagens kapitalism uppvisar alltmer parasitära drag. Det omgivande samhället utarmas för att mätta monopolen. Vi får ny teknik men ingen allmän välfärd. Vad gör vi då?

Bildtext

Greker har alltid trott de varit världens centrum, och nu har de äntligen lyckats. Så skämtas det lite varstans i Grekland just nu. Förmågan att driva med sig själva har tack och lov inte förlorats i krisens kölvatten, men folk är nedslagna, oroliga, upprörda.

Bildtext

Slöjförbud och språktest börjar bli regeringspolitik i land efter land i Europa. Frågor om religion och kultur ställs fel. Tariq Ali frilägger de grundläggande motsättningarna i en kort kommentar till den franska debatten.

Bildtext

Världen är i grunden konfliktfri; vi kan alltid hitta harmoniska lösningar. Men vi måste förstå globaliseringen, gilla läget och göra oss redo för helt nya uppgifter. Så kunde det predikas fram till krisen 2008. Vilka predikade? Och vart har de nu tagit vägen? Anders Björnsson granskar omvärldsanalytikerna.

Bildtext

På 1880-talet börjar August Palm sin agitation, det socialdemokratiska partiet grundas, Strindberg slår igenom och det så kallade moderna genombrottet når Sverige. Vad fanns årtiondena innan?

Bildtext

Lennart Parknäs har rätt om radikalism (litterär och samhällelig) under decennierna kring 1850 i Bernadotternas Sverige. Vilket jag tror vi diskuterat genom åren. Dock förändras bilden för den som tar två steg tillbaka och flyttar sig ut ur dåtidens svenskhet. Den tvesynen är nödvändig.

Bildtext