4/10 Vad gör vi nu

Det gick illa för socialdemokratin i valet. Väljarstödet blev rekordlågt, Reinfeldt och Borg sitter kvar och Sverigedemokraterna kom in i riksdagen. Vilka slutsatser kan vi dra? Är det dags att anamma medelklassframtiden? Måste vi våga ta debatten med högerpopulisterna? Skribenter i detta Clartétema svarar nej på båda frågorna.

Mikael Nyberg spårrar de moderata framgångarna till bank- och bostadssvindeln. Moderaterna är det största bidragspartiet!

Göran Ahrne tillbakavisar tanken att arbetarklassen försvunnit, och Ali Esbati föreslår att vi ska våga vägra ta debatten med Sverigedemokraterna.

I en enkät svarar Frances Tuuloskorpi, Jesper Nilsson, Lars Henriksson och Tord Björk på frågan vad vi nu bör göra.

Bildtext

I skrivande stund har bara en procent av den amerikanska diplomatpost som läckt till Wikileaks släppts. Men redan bekräftas Washingtons inblandning i kupper, invasioner, dold krigföring och förbehållslöst regimstöd i Thailand, Haiti, Honduras, Somalia, Jemen, och runtom i Centralasien och Mellanöstern. Man har haft ingående information om korruption och internationella bolags mutor, om valfusk och allierade/ockuperade staters övergrepp mot den egna befolkningen, vilket som mest resulterat i hemligstämpling av rapporteringen. Amerikanska påtryckningar med våld, pengar, infiltration och hot visas ha varit legio.

Bildtext

Den gemensamma välfärden säljs ut, infrastrukturen förfaller och i arbetslivet hårdnar villkoren. Men politiker som administrerar eländet får fortsatt förtroende. Hur hänger det ihop? Det har med bankerna och de svindlande bostadsaffärerna att göra.

Bildtext

Arbetarklassen försvinner, och medelklassen tar över. Föreställningen styr mycket av det politiska tänkandet. Men den stämmer inte. Om vi ska tala om ett två tredjedelssamhälle, så är två tredjedelar arbetarklass. Göran Ahrne, sociologiprofessor i Stockholm, gör en klassanalys av dagens Sverige.

Bildtext

Det politiska livet måste präglas av djupa klasskonflikter i ekonomiska frågor. Om striderna inte gäller jobben, jämlikheten och välfärden kommer politiken att orientera sig mot etnicitet och värdefrågor. Då spelar vi på högerpopulismens planhalva. Vi måste våga att inte ta den debatten.

Bildtext

"Rörelse kommer ur tilltro till de egna, kollektiva möjligheterna."

Bildtext

"Vår största fiende är inte högern utan nostalgin."

Bildtext

"En stridbar facklig rörelse behöver en ny politisk dagordning."

Bildtext

"Vi behöver ett konstruktivt program."

Bildtext

Strax efter valet i år utsattes mitt hem i Stockholm för en attack. Halvmeterstora bokstäver täckte halva trapphuset. Jag utmålades som vänsterextremist och dådet signerades med ett hakkors på min dörr.

Bildtext

Att vara eller vara en vara? Kulturpolitiken som näringspolitik - det är den underliggande tanken Lena Adelsohn Liljeroths kulturpolitik. Här granskas den nya kulturpolitiken i teori och praktik av Stina Oscarson, konstnärlig ledare för Orionteatern och initiativtagare till den skuggutredning som opponerade sig mot Kulturutredningen 2009.

Bildtext

Diktsamlingen Kallskänken har inneburit ett stort genombrott för Jenny Wrangborg. Med den skriver hon i sig i den svenska arbetarlitteraturen; hon använder de stora orden klass, socialism och människa. Människa är det mest problematiska ordet, skriver Magnus Nilsson i sin recension.

Bildtext

En bok om kungen och hans privatliv har väckt uppståndelse. Även vissa republikaner anser att boken är snaskig och att verk av detta slag varken bör skrivas eller läsas. Det är en felsyn, tror Hans Isaksson.

Bildtext

Den marxist-leninistiska rörelsen i Norge från 1960-talet bestod av fanatiker som offrade allt och blev besvikna för resten av livet. Det är tesen i en norsk historisk studie. Författarna har fel i grunden, men boken är läsvärd och väcker eftertankar, skriver Lennart Rahm, som själv gick med i den svenska m-l-rörelsen vid denna tid. Skiljelinjen går mellan stalinism och maoism.

Bildtext

En annan värld är möjlig, och den måste bygga på klass och vetenskap. Man kan inte förhålla sig tyst inför religiös vidskepelse. Ulf Karlström har invändningar mot en artikel i Clarté 2010/2.