Copyright problem med bilder

Merparten av bilderna i äldre tidskriftsartiklar är i karantän men artiklarna i det nummer som är aktuellt för e-prenumeranter innehåller alla bilder. Vi arbetar på detta och publicerar godkända bilder allteftersom. 

1/11 Upproren och kriget

Nummer 1/2011 omspänner upproren i Nord-Afrika och kriget i Libyen jämte Sovjet historiska roll för ett framtida socialistiskt sammhälle.

En artikel beskriver skeenden och förklaringar för upproren i Egypten, Paul Amar Vägen till Tahrir. Kriget i Libyen behandlas i fyra artiklar bl.a. Vijay Prashad Stulen vår, Mohammed Hassan Ingen frihet med Nato:s hjälp och Mathias Cederholm Ny giv i spelet om oljan.

Den som i dag förespråkar ett framtida socialistiskt samhälle kommer inte undan en fortlöpande diskussion om Sovjets historia. I detta nummer av Clarté publicerar vi tre texter om Sovjet. Den längsta skrevs redan 1996, Moshe Lewins recension av Francois Furets bok, Slutet på illusionen. Den blev den kanske den viktigaste boken i 1990-talets antikommunistiska offensiv.

Moshe Lewin var fram till sin död 2010 en av de allra främst Sovjetkännarna; han gick grundligt empiriskt till väga och avvisade ideologiskt bestämd, svepande historieskrivning. Lennart Samuelsson går igenom hans insatser.

Den tredje Sovjetartikeln är också en recension, men av en nyutkommen roman, Francis Spuffords Red plenty. Ämnet för den är ovanligt i romansammanhang: Sovjets ekonomiska politik från 1930-tal till 1960-tal.

Bildtext

Nu regnar Tomahawkmissilerna över Libyen. Sedan FN:s säkerhetsråd fattade beslut om en flygförbudszon över landet förstod nog många vad som komma skulle. Återigen var det dags för fredsbomber.

Bildtext

Ett nyliberalt ledarskap och en CIA-stödd militärledning tog över det lybiska upproret. Då började talet om en flygförbudszon. Nu riskerar Libyen ett utdraget inbördeskrig. Vijay Prashad kommenterar de FN:s resolution 1973 och bombningarna.

Bildtext

Libyen gick inte samma väg som Tunisien och Egypten. Upproret förbyttes i ett inbördeskrig, som gav utrymme för en FN-stödd Natointervention. Vilka grupper står egentligen mot varandra i det libyska kriget? Mohammed Hassan är tidigare etiopisk diplomat, bosatt i Bryssel. I en intervju för den belgiska nyhetssajten Investig'Action tecknar han en historisk bakgrund. Intervjun gavs före FN:s resolution och Nato:s bombningar.

Bildtext

Nyss uppvaktade västliga företrädare Libyens ledare Muammar Gaddafi. Nu vill de bli av med honom. Det har sin förklaring.

Bildtext

Vad är det som gör att Libyen-debatten i Sverige har spårat ur fullkomligt?

Bildtext

Den egyptiska revolutionen är inget plötsligt facebookuppror. God organisering, nya klassallianser och inte minst kvinnor och ungdomar ligger bakom den. Vilka rörelser som kommer att ta överhanden är för tidigt att säga, men de folkliga krafterna är väl mobiliserade, skriver Paul Amar i denna analys från februari.

Bildtext

Bildt, Göran Persson och Reinfeldt har skapat det kaos som vintern brukar få skulden för.

Bildtext

World Social Forum möttes i Dakar i februari. Afrikanska gräsrotsrörelser dominerade. Slutdokumentet talar om en gemensam strategi mot kapitalismen. Charlotte Wiktorsson rapporterar.

Bildtext

Inför öppen ridå rämnar de senaste årtiondenas modell för samhällsstyrning. Det går åt helvete med järnvägar, åldringsvård, skola. Nu fylls medierna av skolkrisen, klass 9A och artikelserier. Börja med att ta bort skolpengen, det fria skolvalet och friskolorna, skriver Olle Josephson.

Bildtext

Den som i dag förespråkar ett framtida socialistiskt samhälle kommer inte undan en fortlöpande diskussion om Sovjets historia. I detta nummer av Clarté publicerar vi tre texter om Sovjet. Den längsta skrevs redan 1996, Moshe Lewins recension av Francois Furets bok Slutet på illusionen. Den utkom på franska för femton år sedan, och tillsammans med Kommunismens svarta bok blev den kanske den viktigaste boken i 1990-talets antikommunistiska offensiv. Nu till sommaren ges den ut på svenska av Atlantis förlag, aviserad sen långt tillbaka.

Bildtext

Vad lär vi oss av Sovjet? Att inte eftersträva socialism, svarar den franske historikern Francois Furet. Inom kort ger Atlantis bokförlag ut en svensk översättning av Furets stora Sovjethistoria från 1996, Slutet på illusionen. Det är ett försök att blockera en anständig och viktig diskussion. Vi återger därför Sovjetkännaren Moshe Lewins recension av Furets bok från utgivningsåret.

Bildtext

Slutade Sovjetunionen som statskapitalistiskt eller som degenererad arbetarstat? Ingendera. Ingen ideologiskt bestämd beteckning kan fånga den faktiska utvecklingen. Det menade Moshe Lewin, en av de främsta kännarna av Sovjetunionens sociala, ekonomiska och politiska historia. Han avled i augusti 2010 i Paris, 88 år gammal. Lennart Samuelsson, professor vid Östekonomiska institutet, beskriver Lewins insatser som sovjethistoriker.

Bildtext

En bisarr kommandoekonomi eller cybernetik utan kontakt med folkliga behov? Så stod kanske valet för den sovjetiska ekonomin 1961 - det år man ställde målet att gå om USA och nå det kommunistiska stadiet inom tjugo år. En märklig ny roman diskuterar planekonomins erfarenheter. Anders Axelsson har läst den.

Bildtext

I en recension i Clarté 2010/4 av en bok om den maoistiska rörelsen i Norge diskuterade Lennart Rahm motsvarande utveckling i Sverige. Rahm har fel om kampanjen Enad vänster men rätt i synen på krigsfaran på 1970-talet, skriver Per-Åke Lindblom i en kort kommentar.