3/11 Arbetslinjen

Sverige har en ny låglönemarknad och en ny underklass med fattiga människor, som tvingas ta flera jobb och göra andras skitgöra för att överleva.

Bildtext

Krisen i Grekland har ställt EU: s ledarskikt mot väggen. Precis som i Argentina för tio år sedan har åtstramningspolitiken förvärrat läget. Ökad arbetslöshet och lönesänkningar på upp till 50 procent krymper ekonomin och minskar skatteintäkterna, vilket får risken och räntorna på statsskulden att stiga. För att klara de ökande kostnaderna krävs nya lån, som bara beviljas till priset av fler besparingar. Osv. Statsskulden har växt från 115 till närmare 190 procent av BNP sedan besparingarna inleddes. Enligt IMF: s prognos väntas Grekland inte uppnå samma tillväxt som innan krisen förrän tidigast om nio år. Hos det grekiska folket växer desperationen. Om svångremspolitiken fortsätter kommer levnadsvillkoren att halka ner på u-landsnivå. Följaktligen växer motståndet. Strejker, demonstrationer och upplopp följer på varandra. Avhopp hotar regeringens majoritet i parlamentet.

7801_01.jpgEMU är EUs valutaunion. Bild: Robert Nyberg.

Bildtext

Retoriken om arbetslinjen - från såväl alliansregering som S-opposition - är mer än ett redskap för en politisk offensiv mot arbetarklassen. Den beror också på förändringar i samhällets ekonomiska grundvalar. De samverkat för att göra offensiven inte bara möjlig, utan också ur kapitalismens synpunkt nödvändig.

Bildtext

Arbetet förfaller i arbetslinjens Sverige. Yrkeskunskapen och de kollektiva erfarenheterna står i vägen för profiten. Ett nästan övertydligt exempel är järnvägen. Det visar Mikael Nyberg i sin nya bok Det stora tågrånet, ur vilken Clarté trycker av följande kapitel.

Bildtext

Politiker och näringsliv uppmanar oss att arbeta mer. Samtidigt har arbetslösheten aldrig sjunkit under fyra procent. Och i vilka jobb ska vi jobba mer? Säljare är i dag det vanligaste yrket bland svenska män. Jon Veman diskuterar vilka jobb och vilket arbetsliv vi egentligen behöver.

Bildtext

Utbildning är kanske den högsta formen av att söka Gud." De bevingade orden kommer från Gabriela Mistral, chilensk pedagog, poet, diplomat och nobelpristagare i litteratur 1945. Mistral blev politiskt engagerad under det tidiga 1900-talet när hon blev medveten om att tillgången till utbildning för Chiles många fattiga var extremt begränsad. Ungefär hundra år senare kan man konstatera att de avgrundsdjupa ojämlikheterna i det chilenska samhället kvarstår och att landet i dag har ett av världens mest segregerade utbildningssystem.

Bildtext

Terrordåden på Utöya kan inte avfärdas som en isolerad galnings verk. Anders Behring Breivik var en del counterjihadrörelsen som också räknar en svensk riksdagsman till sina led. Att bekämpa vad som betecknas som kulturmarxism, multikulturalism och politisk korrekthet är huvuduppgiften för denna rörelse. Mattias Wåg, aktiv i nätverket Motkraft, beskriver ideologi, strategi och organisation.

Bildtext

Det är den 2:a maj och klockan är två på natten när närmare 20 soldater tränger sig in i bin Ladens fastighet i Abottabad. Först skjuter man en av bin Ladens kurirer och en av hans hustrur, därefter rör man sig uppåt i huset. Ytterligare en man dödas samt en av bin Ladens söner. På tredje våningen befinner sig bin Laden, hans nuvarande hustru och enligt de första ryktena även hans dotter Safyiah.

Bildtext

Den svenska kulturpolitiken har onekligen tagit stormsteg under den borgerliga regeringens fem år vid makten. Men handlar kulturpolitik bara om vem som ska få statligt stöd eller inte för sin verksamhet? Hur ska man se på fildelningsfrågor och tidskriftsstöd? Jonas Lundgren tar upp diskussionen om kulturpolitiken.

Bildtext

Clarté höll stämma i Göteborg den 24-25 september. De drygt 20 clartéister som deltog lämnade stämman rätt nöjda. Clarté är ingen stor organisation, men lite större än vid förra stämman 2009. De flesta siffror pekar långsamt uppåt. Medlemsantalet har stigit med ett hundratal och överstiger nu 200, tidskriftens prenumererade upplaga ligger något hundratal under 1 000 exemplar, den välskötta hemsidan har ungefär 400 besök om dagen, och tidskriftens och organisationens ekonomi är mycket stabil. Sett i perspektivet av allmän tillbakagång för föreningar och vänstertidskrifter måste det sägas att Clarté klarar sig rätt bra - även om stämman pekade på brister i organisation och arbetsstil som hindrar Clarté att vara minst tre eller fyra gånger starkare.

Bildtext

Clarté är en partipolitiskt obunden organisation som har funnits sedan 1924. Den strävar efter att kritiskt undersöka vår tids sociala och ekonomiska system, samhällsinstitutioner, politiska ideologier och kulturella strömningar. Vårt mål är en socialistisk samhällsordning, det vill säga en samhällsordning där folket har såväl den politiska som ekonomiska makten.

Bildtext

När jag efter moget övervägande beslöt ställa mig till förfogande som förtroendevald till Sveriges Riksdag skedde detta i fast förvissning om att varje valman som hade inhämtat nödiga kunskaper om min person, min karaktär och mitt curriculum vitae helt enkelt måste ge mig sitt stöd. De enda seriösa konkurrenterna i distriktet var nämligen den ökände pr-byråägaren Donald Beaumaré (Fp), f.d. bataljonsveterinären Orvar Åkerström (C), nyss utskriven från framgångsrik avgiftning, och godsägaren Justus Brylén (M), föremål för utredning på grund av tveksamma arealuppgifter till EU. Själv hade jag aldrig figurerat vare sig i Justitia, hos ARN, hos Kronofogden, Nykterhetsnämnden eller i något brottsregister. Jag kunde därför på partiets AU:s direkta fråga meddela, att den enda förseelse jag veterligen någonsin gjort mig skyldig till var att en gång i skolåldern möjligen ha parkerat min begagnade cykel nära grinden till Fröken Sophie Liljedotters (102 år) villa. Detta kunde ha medfört visst hinder för framkomligheten för hennes rollator under de fem minuter parkeringen varade. Förseelsen förblev oupptäckt.

Bildtext