Utbildning är kanske den högsta formen av att söka Gud." De bevingade orden kommer från Gabriela Mistral, chilensk pedagog, poet, diplomat och nobelpristagare i litteratur 1945. Mistral blev politiskt engagerad under det tidiga 1900-talet när hon blev medveten om att tillgången till utbildning för Chiles många fattiga var extremt begränsad. Ungefär hundra år senare kan man konstatera att de avgrundsdjupa ojämlikheterna i det chilenska samhället kvarstår och att landet i dag har ett av världens mest segregerade utbildningssystem.

Studentdemonstrationer har avlöst varandra sedan i maj i år och omfattar både gymnasieelever och universitetsstudenter. Studenterna kräver ett mer jämlikt utbildningssystem med större offentlig finansiering och motsätter sig privatiseringar. De är frustrerade att en liten grupp får utbildning i världsklass medan det stora flertalet får gå i skolor med ansträngda resurser. Därtill har åratal av löften om social mobilitet inte infriats, och det chilenska samhället är alltjämt långt ifrån en meritokrati.

Ibland har demonstrationerna samlat över hundratusen deltagare. Det chilenska polisväsendet har stundtals reagerat med övervåld. Den 25 augusti sköts 16-årige Manuel Gutierrez Reinoso till döds av polisen. Studentdemonstrationerna verkar ha ett brett stöd hos allmänheten. Sympatisörer organiserar regelbundet nattliga cacerolazos till stöd för studenterna, en protestform där man slår på kastruller och stekpannor.

Det var den militära regeringen under Augusto Pinochet som först öppnade det chilenska skolsystemet för marknadskrafterna. I dag går över femtio procent av gymnasieeleverna på skolor med privat huvudman. Statliga skolor håller generellt en undermålig standard. Som ett led i avregleringen av utbildningssektorn öppnade den militära regeringen också universitetssektorn för privata initiativ. Detta har lett till att antalet universitet exploderat över hela Chile. Många håller tvivelaktig nivå och trots att privata universitet formellt sett inte ska vara vinstdrivande genererar de ofta betydande avkastning till sina ägare genom tekniska kryphål.

7805_01.jpg

De statliga universitetens kostnader har däremot i ökande grad fått bäras av studenterna själva via terminsavgifter. I Chile finansierar i dag de enskilda studenterna, med eventuellt stöd hemifrån, 73 procent av den högre utbildningen, mot genomsnittet på 16 procent i OECD. Detta leder till att studenterna samlar på sig enorma studielån.

I Chile, som är beläget på södra halvklotet, har våren nyligen anlänt. Den politiska kylan biter sig dock kvar under det som kallats den "chilenska vintern", som motsats till den "arabiska våren".

Daniel Hedlund är jurist och var under 2005 Linnaeus-Palme-stipendiat på den juridiska fakulteten vid Universidad de Chile.