Tekniska problem med tidskriftsartiklar

Vårt artikelarkiv påverkas av ett tekniskt problem som gör att det för närvarande tyvärr inte går att se bilder i äldre tidskriftsartiklar. Vi jobbar på att lösa problemet, men tyvärr kan det ta lite tid innan bilderna är tillgängliga igen. 

Artiklarna i det nummer som är aktuellt för e-prenumeranter innehåller alla bilder.

Webbredaktionen

 

1/12 Vägskälet: Miljön

Vägskälet: Privat natur eller planerad omställning?

Kan dagens stora miljöproblem med växthuseffekt, överexploatering av naturresurser och utarmad biologisk mångfald lösas inom det kapitalistiska systemets ramar? Ingen kan sia säkert om framtiden, men det verkar inte så.

Vi publicerar här en översättning av ett kapitel ur en nyutkommen bok av Ian Angus och Simon Butler som granskar den ofta klasslösa kritik av konsumismen som florerar i delar av miljödebatten.En omfattande politisk kamp kommer att krävas för att få igenom även ett minimum av de nödvändiga förändringarna. Några exempel på vad som behöver göras ges i Lars Henrikssons artikel om den nödvändiga omställningen av bilindustrin och i Jan Wiklunds inlägg om planeringen av våra städer. Myten om att naturresurser bäst förvaltas genom privat ägande för att undvika en "allmänningarnas tragedi" skärskådas av Daniel Hedlund.

I sin bok, "En gång ska jorden bliva vår - strategi för en ny värld", tar Pål Steigan upp de förändringar som krävs och vi har bett honom utveckla sina synpunkter i en intervju.

Bildtext

Anders Borg är lättad efter de senaste turerna i eurokrisen. Nu får det gå hur det vill med grekerna. Bankerna är räddade. I riksdagen pläderar Fredrik Reinfeldt för svensk anslutning till den finanspakt Tyskland och Frankrike dikterat: "Det ramverk som 17 euroländer avser att införa liknar det ramverk vi har i Sverige sedan mitten av 1990-talet ... Man måste lära sig att leva inom de resurser och ramar man har."

Bildtext

Kan dagens stora miljöproblem med växthuseffekt, överexploatering av naturresurser och utarmad biologisk mångfald lösas inom det kapitalistiska systemets ramar? Ingen kan sia säkert om framtiden, men det verkar inte så.

Bildtext

Ett kollektiv som kan tillverka det samhället behöver. Det är den svenska bilindustrin. Men det är inte bilar samhället behöver. Lars Henriksson, Volvoarbetare och författare till boken Slutkört, ser i alternativ produktion en utväg.

Bildtext

Pål Steigans bok från 2011, En gång skall jorden bliva vår, är ett viktigt och omdebatterat inlägg om klimatkris, miljö och hållbar utveckling. Steigan ser rätt mörkt på läget: tillväxtsamhället är förbi. Energikris, klimatkris och kapitalismens kris sammanfaller. Clarté ställer frågor till Steigan.

Bildtext

Vi är för många för jordklotet, och det försvårar lösningar av miljöproblemen. Så lyder överbefolkningstesen eller populationismen. Den har stort inflytande på miljödebatten. Förra året publicerade ekosocialisterna Ian Angus och Simon Butler boken Too many people?, en uppgörelse med populationismen. Här följer ett av kapitlen.

Bildtext

En långsiktig ekologisk politik kräver andra ägandeformer än kapitalismens. Och det kräver i sin tur andra insikter om människan än de i dag förhärskande. Daniel Hedlund granskar myten om allmänningens tragedi.

Bildtext

Vi lever ett oljeberoende liv - också våra städer är planerade därefter. Att bryta med massbilism och hög energiförbrukning kräver en helt annan stadsplanering, hävdar Jan Wiklund, aktiv i Alternativ Stad.

Bildtext

Iran kan snart ha kärnvapen, står det ofta i svenska och internationella medier. För att förhindra detta har USA och EU infört allt hårdare sanktioner mot landet. Så lyder i alla fall den officiella versionen.

Bildtext

Varför orättvisor men inget uppror? I en föreläsning på Jawaharlal Nehru Universitet i Delhi i vintras överblickade Jan Myrdal de imperialistiska krigen de senaste 150 åren och arbetarklassens motstånd mot dem. Eller brist på motstånd - alltför ofta har arbetarklassen slutit upp bakom sina imperialistiska herrar. Vad ser vi i dag när EU går i djup kris och de moderna kolonialkrigen rasar i Irak eller Libyen?

Bildtext

Berlin och Paris försöker diktera villkoren för hela Europa. Men besvikelser och utarmning i öst, i Grekland och andra stater måste få utlopp. Det är inte sagt att det kommer att se snyggt ut, förklarar Anders Björnsson.

Bildtext

De löser kanske inte krisen. Men många keynesianska krisåtgärder skulle vara bra för folket, skriver Åke Kilander efter läsning av en ny Keynesbiografi.

Bildtext

En Nobelpristagares idévärld bör granskas. Tomas Tranströmer bygger sitt tänkande på motsatser: arbete mot privatliv, konst mot samhälle. Samhället vill Tranströmer gärna slippa. Magnus Nilsson läser Nobellyriken.

Bildtext