2/12 Kapitalismen - en spökhistoria

Ett temanummer om den internationella kapitalismen. Huvudartikel är Arundathi Roys artikel "Kapitalismen - en spökhistoria".

Bildtext

Minns ni paketen i december och februari som firades som "räddningen" för euron? Den europeiska centralbanken pumpade ut omkring 1 000 miljarder euro till bankerna, medan politikerna krävde fortsatta åtstramningar av staterna och folken i Sydeuropa. Samtidigt som stödpaketen till bankerna har avlöst varandra, har den underliggande krisen fortsatt att fördjupas. Nu hotas Spanien, vars banksystem står på randen till kollaps. Bakom Spanien väntar Italien med en statsskuld på 1 900 miljarder euro. Valen i Grekland och Frankrike visade att människorna inte längre köper budskapet om åtstramning. Den europeiska överheten vacklar. Tillväxt är det nya mantrat. Men hur? Att stärka överstatligheten, t.ex. med en gemensam europeisk stabilitetsfond, och att fortsätta ösa pengar över bankerna och deras ägare, bevarar den ordning som lett fram till dagens kris.

Bildtext

En spökhistoria. Så kallar Arundhati Roy den analys av den nutida kapitalismen som vi trycker i översättning på de följande sidorna. Artikeln publicerades första gången i den indiska tidskriften Outlook i mars i år. Den är skriven för en indisk publik, den hämtar exempel från Mumbais affärskvarter, skogarna i landets centrala delar och reservaten för Indiens politiska och kulturella överskikt. Men den handlar inte bara om Indien.

Bildtext

Är det ett hus eller ett hem? Ett tempel tillägnat det nya Indien eller en lagerlokal för dess spöken? Från den stund Antilla blev synligt på Altamont Road i Mumbai, där det utstrålade en stämning av mystik och tyst hotfullhet, har ingenting varit sig likt. "Här är det", sa min vän som hade visat mig dit. "Varsågod och hylla vår nya herre."

Bildtext

Ursäkta mig, men det socialdemokraterna Stefan Löfven och Magdalena Andersson skriver i Dagens Nyheter 17 april är meningslöst pladder ("Människor har eget ansvar för att bli anställningsbara"). De utelämnar helt den strukturella orsaken till arbetslöshet i vårt land - att i stort sett alla arbetsplatser är underbemannade.

Bildtext

Den arabiska våren har vänts i svårigheter och motgångar. Till de värst drabbade hör Syriens folk. Många i landet vänder sig mot Assadregimen, men önskar ingen utländsk intervention - det vore en katastrof. Det är inget västmedierna tar hänsyn till. Mathias Cederholm analyserar Syrien på randen till inbördeskrig.

Bildtext

Om Socialstyrelsen på 50-talet skulle rest någon staty framför ingången, hade Gustav Möller kanske varit ett logiskt val, och Bror Rexed skulle ha varit 70-talets val - men Hanne Kjöller (f. Kjellström) bleve svår att sidsteppa på 2010-talet.

Bildtext

Somliga vill hellre tala om etnicitet och religion än om klass. Författaren Kristian Lundberg polemiserar mot Fredrik Ekelund och andra författares bild av Malmö. För dem som städar, diskar och tvättar är staden fortfarande en arbetarstad.

Bildtext

Jo, de danska socialdemokraterna var ett spionparti, men inte bara det. Och inte enbart i andras intresse. Staffan Dahllöf har läst två böcker om Danmark, fackföreningarna och det kalla kriget. De ger åtskilligt att begrunda - också om fackets position i dag.

Bildtext

Historieskrivningen om Trotskij var länge starkt ideologiskt färgad: antingen det officiella Sovjets totala förnekande eller trotskistiska riktningars okritiska bejakande. På svenska finns nu Pierre Broués grundläggande biografi från 1988. Lennart Samuelson, docent i